Working Paper No. 930

Cross-Industry Heterogeneity in Export Participation: The Role of Scale Economies in R&D

Varför är högteknologiska branscher så beroende av export?

Publicerad: 5 oktober 2012Antal sidor: 30Nyckelord: International Trade; Trade Costs; Endogenous Sunk CostsJEL-koder: F12; L11; O30

Cross-Industry Heterogeneity in Export Participation: The Role of Scale Economies in R&D Shon Ferguson


Svenska tillverkningsföretag som gör stora investeringar inom forskning och utveckling är beroende av export för att lyckas. Behovet att utnyttja storskalig produktion innebär att företagen exporterar trots stora handelskostnader.

Eftersom Sverige är ett litet land är många av landets företag beroende av export. En anledning till detta är att företag behöver uppnå en viss storlek för att kunna konkurrera både på hemmaplan och på världsmarknaden. Detta är särskilt viktigt i så kallade högteknologiska branscher där stora investeringar i forskning och utveckling (FoU) behövs för att utveckla nya produkter. Biltillverkning är ett klassikt exempel på en bransch som kräver stora satsningar på FoU och som är mycket beroende av exportmarknader.

Export för att uppnå skalfördelar
Denna studie visar att en förhållandevis stor andel av företagen i FoU-intensiva branscher är aktiva på exportmarknaden. Studien visar också att företag i FoU-intensiva branscher är mer benägna att exportera till avlägsna länder jämfört med andra företag. Dessa resultat stämmer med studiens teoretiska modell där FoU-intensiva företag exporterar i syfte att uppnå de skalfördelar som krävs för att betala sina FoU-kostnader. Modellen visar också att behovet att uppnå skalfördelar gör att FoU-intensiva företag exporterar även när handelskostnaderna är höga.

Högteknologiska företag betalar priset för handelshinder
Studien visar hur handelsreformer slår olika mot FoU-intensiva branscher och andra branscher. Resultaten tyder på att FoU-intensiva branscher drar fördel av handelsreformer huvudsakligen genom att minska sina befintliga handelskostnader. I branscher som inte präglas av storskalig produktion är fördelen med handelsreformer i huvudsak att de blir mer exportorienterade.


 

IFN Working Paper 930, "Cross-Industry Heterogeneity in Export Participation: The Role of Scale Economies in R&D", är författat av Shon Ferguson, Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Shon Ferguson på shon.ferguson@ifn.se.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se