Working Paper No. 933

Financing from Family and Friends

Informell finansiering

Publicerad: 11 oktober 2012Antal sidor: 56Nyckelord: Informal finance; Family loans; Social ties; Altruism; Peer-to-peer lending; Small business;JEL-koder: G32; G21; O16; O17; D19; D64
Publicerad version

Financing from Family and Friends Samuel Lee och Petra Persson


Restriktionerna på informell finansiering antas vanligtvis vara höga kostnader och begränsat utbud. Men majoriteten av de informella investerarna – familj och vänner – är ofta villiga att tillhandahålla kapital för negativ avkastning. Trots detta så är det många låntagare som endast tar hjälp av familj och vänner som en sista utväg. Vi förklarar denna paradox med en teori som baseras på ett altruistiskt band mellan entreprenören och dennes familj och vänner och föreslår en alternativ förklaring kring begränsningarna med informell finansiering, nämligen att altruistiska band reducerar agent-problem.

Sådana band ökar även entreprenörens aversion mot att misslyckas, vilket gör finansiering från familj och vänner oattraktivt och undergräver entreprenörens villighet att ta risker. Altruistiska band begränsar således tillväxt även om de underlättar finansiering. Vi kopplar samman denna insikt med kollektiv mikrofinansiering där entreprenöriell tillväxt haft begränsad framgång.

Vår teori understryker värdet av formella transaktioner och antyder att även motparter med sociala band drar nytta av formella kontrakt och förmedling genom en tredje part. Detta belyser konstellationen formella och sociala finansiella institutioner såsom kollektiv finansiering, ”crowdfunding” och sociala lånmäklare.


IFN Working Paper nr 933, "Financing from Family and Friends" är författat av Samuel Lee, Leonard N. Stern School of Business, New York, och Petra Persson, Columbia University, New York. Vill du veta mer? kontakta Petra Persson på e-post: pmp2116@columbia.edu.

Två filter:

Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter av Andreas Bergh 2017 f hemsidan.jpg

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande förklarar Andreas Bergh, IFN, i denna bok. Han skriver att i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se