Working Paper No. 941

Generosity and Political Preferences

Varierar graden av generositet med politiska åsikter?

Publicerad: 21 november 2012Antal sidor: 46Nyckelord: Generosity; Altruism; Political Preferences; Size of Government; Public Goods; Dictator Game; Ingroup Effect; Political PartisanshipJEL-koder: H11; H40

Generosity and Political Preferences Christopher T. Dawes, Magnus Johannesson, Erik Lindqvist, Peter Loewen, Robert Östling, Marianne Bonde och Frida Priks


Nationalekonomer har tradionellt fokuserat på egenintresse som orsak till skillnader i politiska preferenser. Enligt detta synsätt kommer till exempel personer med låg inkomst att stå till vänster politiskt medan höginkomsttagare kommer att stå till höger. En alternativ uppfattning är att stöd för ekonomisk omfördelning hänger samman med en vilja att hjälpa andra människor.

I den här uppsatsen undersöker vi om politiska preferenser är korrelerade med generositet i det så kallade diktatorspelet. I diktatorspelet ombeds en person (diktatorn) fördela en summa pengar mellan sig själv och en anonym mottagare. För en egoistisk diktator är det optimalt att behålla hela summan själv, men en stor litteratur har visat att många människor ändå skänker en delsumma av pengarna till mottagaren.

Vi matchar information om beteende i diktatorspelet med enkätdata över politiska åsikter i fyra länder: Sverige, Kanada, Storbritannien och USA. Med undantag för USA baseras våra data på breda urval från befolkningen i respektive land. Totalt sett omfattar vårt datamaterial information om politiska åsikter och generositet i diktatorspelet för mer än 5 000 personer.

I samtliga länder finner vi att personer som stödjer ekonomisk omfördelning och uttrycker stöd för skattefinansierad utbildning, sjukvård och miljöpolitik agerar mer generöst i diktatorspelet. Med undantag för Storbritannien finner vi även att personer som stödjer vänsterpartier är mer generösa än de som stödjer högerpartier. Dessa resultat är stabila då vi kontrollerar för socioekonomiska faktorer som kön, ålder, inkomst och utbildningsnivå. Vi finner heller inget starkt stöd för att sambandet mellan generositet och politiska åsikter varierar med dessa faktorer.

Vi undersöker även beteende i diktatorspelet då diktatorn ges information om mottagarens politiska identitet. I samtliga länder agerar diktatorn väsentligt mer generöst om han eller hon delar mottagarens politiska åsikt. Detta resultat stämmer väl med litteratur inom socialpsykologi som visat att människor tenderar att agera mer altruistiskt gentemot personer som liknar dem själva. Mer överraskande är att det framför allt är personer som identifierar sig med vänsterpartier som diskriminerar personer med en annan politisk uppfattning. Vi finner viss evidens för att denna effekt är omedveten. När deltagarna är fullt medvetna om att deras beteende avspeglar diskriminering agerar de mer generöst mot personer med en avvikande politisk uppfattning. Sammanfattningsvis finner vi alltså att personer som identifierar sig till vänster politiskt är mer generösa, men också mer intoleranta mot människor vars åsikter de inte själva delar.


IFN Working Paper nr 940, "Generosity and Political Preferences", är författat av Christopher T. Dawes, New York University; Magnus Johannesson, Handelshögskolan i Stockholm, Erik Lindqvist, IFN och Handelshögskolan i Stockholm; Peter Loewen, University of Toronto-Mississauga; Robert Östling, IIES, Stockholms universitet; samt Marianne Bonde och Frida Priks, båda tidigare studenter vid Handelshögskolan i Stockholm. Vill du veta mer? Kontakta Erik Lindqvist, erik.lindqvist@hhs.se.

Erik Lindqvist

Kontakt

Mobil: 073 150 4011
erik.lindqvist@sofi.s...

EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

eu-och-teknologiskiftet-(1).gif


Hur kan EU dra nytta av teknologiskiftet? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, EU och teknologiskiftet. Två kapitel i årets upplaga är skrivna av IFN-forskare.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se