Working Paper No. 954

Hierarchies and Entrepreneurship

Hierarkiska företag skapar få entreprenörer

Publicerad: 13 februari 2013, reviderad november 2016Antal sidor: 46Nyckelord: Entrepreneurship; Employee mobility; Hierarchy; Rank; Small firm effectJEL-koder: L26; D20; J20; M50
Publicerad version

Hierarchies and Entrepreneurship Joacim Tåg, Thomas Åstebro och Peter Thompson


Enligt tidigare forskning är anställda i mindre företag mer benägna att starta egna företag (dvs. bli entreprenörer) än anställda i större företag.  I denna uppsats visar vi att en femtedel av denna effekt beror på att mindre företag tenderar att vara mer decentraliserade. Resultatet beror dels på att entreprenöriella personer söker sig till företag med färre hierarkiska nivåer och dels på att anställda på relativt höga nivåer i ett företags hierarki måste ha breda kunskaper om branschen vilket gör det lättare för dessa att starta eget.

Ett återkommande mönster i forskningen kring orsakerna till egenföretagande är att anställda i mindre företag har större benägenhet än anställda i större företag att starta ett eget företag.  I denna uppsats visar vi att omkring en femtedel av denna effekt beror på att mindre företag tenderar att vara mer decentraliserade, i termer av att de har färre hierarkiska nivåer. Om ett företag har fler hierarkiska nivåer minskar både sannolikheten att en anställd byter arbetsplats och att denne startar ett eget företag, men den senare effekten är större än den förra.

Vi skiljer på två typer av egenföretagande: egenföretagare som startar enskild firma och mer ambitiösa entreprenörer som startar aktiebolag. Våra resultat hänför sig primärt till de som väljer att starta aktiebolag. Vi finner belägg för två mekanismer bakom detta resultat.

Entreprenöriella personer söker sig till företag med få hierarkiska nivåer

Den första förklaringen har att göra med att personer med stort intresse för entreprenörskap söker sig till företag med få hierarkiska nivåer. I konsistens med detta finner vi att dessa personer tjänar mindre som egenföretagare och deras företag överlever längre jämfört med personer som startar företag från en relativt sett högre position i ett företags hierarki. Den lägre inkomsten kompenseras av att de gillar att vara entreprenörer, vilket också gör dem mer uthålliga.

Företag med få hierarkiska nivåer har anställda med breda kunskaper

Den andra förklaringen är att anställda i företag med få hierarkiska nivåer har bredare kunskaper, vilket behövs när man skall driva eget företag. Forskning har visat att anställda högre upp i hierarkin i ett företag ofta har bredare kunskaper om affärsmodellen och branschen eftersom de jobbar primärt med att lösa problem som anställda längre ner i hierarkin inte klarar av att lösa.

Givet företagsstorlek och lön finns det fler anställda med breda kunskaper i företag med färre hierarkiska nivåer. I konsistens med detta visar vi att oberoende av antalet hierarkiska nivåer i företaget är anställda på relativt sett höga positioner betydligt mer benägna att starta eget företag än anställda på lägre positioner.


IFN Working Paper nr 954, "Hierarchies and Entrepreneurship", är författat av Joacim Tåg (Institutet för Näringslivsforskning, IFN), Thomas Åstebro (HEC Paris) och Peter Thompson (Emory University). Vill du veta mer? Kontakta Joacim Tåg på e-post: joacim.tag@ifn.se.

Joacim Tåg

Kontakt

Tel: 08 665 4524
joacim.tag@ifn.se

Thomas Åstebro

Kontakt

Tel: +33 1 39677483
astebro@hec.fr

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se