Working Paper No. 958

Globalization of Monitoring Practices: The Case of American Influences on the Dismissal Risk of European CEOs

Inflytandet av amerikansk styrelsepraxis vid europeiska vd-byten

Publicerad: 5 mars 2013Nyckelord: Foreign listing; CEO dismissal; Performance sensitivity; Foreign board membershipJEL-koder: G15; G18; G32; M14; M16; M52
Publicerad version

Globalization of Monitoring Practices: The Case of American Influences on the Dismissal Risk of European CEOs Lars Oxelheim och Trond Randøy


I denna studie beaktas hur amerikansk aktieägarstyrning med tillhörande praxis influerar styrelsearbetet i europeiska företag. Analysen visar på ett klart inflytande från amerikansk praxis vad avser toleransen för ett dåligt redovisat resultat i företaget. I företag med minst en amerikansk styrelsemedlem ökar risken vid dåligt resultat högst signifikant att vd entledigas.

En amerikanisering av det europeiska systemet för företagskontroll och styrning kan genomföras på två sätt: genom nya regler med åtföljande institutionella förändringar och genom företagspraxis. I denna studie analyseras hur amerikansk styrelsepraxis påverkar motsvarande europeisk praxis. Studien fokuserar på två vägar för hur amerikansk praxis kan påverka det europeiska systemet: 1) via den praxis som kommer genom rekryteringen av amerikanska medlemmar till de europeiska företagens styrelser; och 2) via det inflytande som kommer genom att de europeiska företagen listas på den amerikanska aktiemarknaden.

250 största europeiska företagen undersöks
I studien analyseras hur amerikansk styrelsepraxis influerat benägenheten att entlediga vd:ar i de 250 största europeiska företagen. Vd-byten har under en femårsperiod ägt rum vid 270 tillfällen i dessa företag. Vi finner att vd-bytet skett ofrivilligt vid 101 av dessa tillfällen. Analysen visar att närvaron av amerikanska styrelsemedlemmar signifikant ökar risken att vd:n entledigas vid ett dåligt redovisat resultat. Vi finner däremot inget belägg för att listningen vid amerikanska börser influerar risken för en vd:s entledigande. Ett allmänt problem vid studier av detta slag är att rätt klassificera skälet till vd:s avgång. I gråzonen ligger exempelvis klassificeringen av vd-avgångar i samband med företagssammanslagningar. Vi finner dock att våra resultat håller för olika tolkningar av gränsfall av detta slag av vd-byte.


IFN Working Paper nr 958, ”Globalization of Monitoring Practices: The Case of American Influences on the Dismissal Risk of European CEOs”, är författat av Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning, tillsammans med Trond Randöy, Universitet i Agder, Norge Vill du veta mer? Kontakta Lars Oxelheim via e-post på Lars.Oxelheim@ifn.se.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se