Working Paper No. 963

Production Hierarchies in Sweden

Hur ser produktionshierarkier ut i Sverige?

Publicerad: 19 mars 2013Antal sidor: 9Nyckelord: Hierarchies; Organizations; Occupations; Wages; ProductivityJEL-koder: D22; D24; J31
Publicerad version

Production Hierarchies in Sweden Joacim Tåg


Denna studie beskriver hur svenska yrkesdata kan användas för att konstruera användbara mått på hierarkiska strukturer inom företag. Sådana mått gör att vi kan få en bättre bild av hur svenska företag är organiserade samt att vi bättre kan förstå skillnader i produktivitet mellan företag. Lägre hierarkiska nivåer är förbundna med fler anställda och lägre medellön än högre nivåer. Företag tenderar att förändra sina hierarkiska strukturer när de växer (krymper) genom att lägga till (ta bort) hierarkiska nivåer.

En central fråga inom nationalekonomisk forskning berör varför företag skiljer sig åt i produktivitet. En förklaring lyfter fram vikten av den interna hierarkiska strukturen. Hierarkin inom företag kan delvis vara ett svar på skillnader i kunskap och erfarenheter bland anställda. Anställda med mer erfarenhet och kunskap kan lösa svårare problem, men är också dyrare att anställa. Vill företaget minimera anställningskostnaderna väljer man att placera mer erfarna personer med bredare kunskaper högre upp i hierarkin och personer med snävare kunskaper längre ner. De som befinner sig på lägre nivåer i hierarkin skickar sedan vidare problem som de inte kan lösa till andra högre upp i hierarkin.

Yrkesdata speglar hierarkin i företagen
Det finns få breda empiriska studier som analyserat om företag i verkligheten fungerar på detta sätt. En färsk studie som använder data från Frankrike har pekat på möjligheten att använda yrkesdata för att konstruera hierarkier inom företag och för att testa olika prediktioner från den teoretiska forskningen. I min studie beskrivs hur svenska yrkesdata kan användas för att konstruera liknande mått på hierarkiska strukturer för svenska företag. Dessa mått möjliggör att de teoretiska prediktionerna kan testas på svenska data, att vi kan få en bättre bild av hur svenska företag är organiserade, samt att vi bättre kan förstå skillnader i produktivitet mellan företag.

Hierarkier i svenska företag
Studien lyfter följande centrala resultat:

  • Fler hierarkiska nivåer korrelerar positivt med fler anställda, högre medellöner, och högre produktiva.
  • Företag är hierarkiska i den meningen att lägre hierarkiska nivåer är förbundna med fler anställda och lägre medellön än högre hierarkiska nivåer
  • Företag förändrar aktivt sin interna organisation när de växer (krymper) genom att lägga till (ta bort) hierarkiska nivåer.

Dessa resultat är mycket lika de resultat som forskare funnit för franska hierarkier. Resultaten stämmer också mycket väl med teoretiska prediktioner från modeller som förklarar hierarkier genom skillnader i kunskap och erfarenheter mellan anställda.


IFN Working Paper nr 963, "Production Hierarchies in Sweden", är författat av Joacim Tåg (Institutet för Näringslivsforskning, IFN). Vill du veta mer? Kontakta Joacim Tåg på e-post: joacim.tag@ifn.se.

Joacim Tåg

Kontakt

Tel: 08 665 4524
joacim.tag@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se