Working Paper No. 966

Competitive Pressure and Technology Adoption: Evidence from a Policy Reform in Western Canada

Ökad konkurrens påskyndar den tekniska utvecklingen inom jordbruket

Publicerad: May 31, 2013Antal sidor: 28Nyckelord: Agricultural Trade Liberalization; Export Subsidy; Technical ChangeJEL-koder: F14; O13; Q16; Q17; Q18
Publicerad version

Competitive Pressure and Technology Adoption: Evidence from a Policy Reform in Western Canada Shon Ferguson och Rose Olfert


1995 avskaffade den kanadensiska staten subventioner för export med järnväg av jordbruksprodukter. Reformen ledde till en hårdare konkurrens där bönder fick mindre betalt för sina produkter. Denna studie visar att påfrestningen också ledde till att nya tekniker för utsäde slog igenom i en snabbare takt.

Det var i första hand bönder i Kanadas västra inland som hade kunnat dra nytta av detta finansiella stöd. Subventionen gällde för en rad jordbruksråvaror avsedda för export, huvudsakligen spannmål, oljeväxter och baljväxter. Reformen innebar att en av världens äldsta jordbrukssubventioner gick i graven.

Resultatet av reformen var att lokala priser på spannmål minskade kraftigt, med 8–17 procent beroende på avståndet till exporthamnen. För bondgårdar som låg förhållandevis nära hamnen innebar reformen en lindrig prisminskning, medan bondgårdar förhållandevis långt från hamnen drabbades av mycket lägre lokala priser, dvs. sämre betalt för spannmål.

Ny teknik för utsäde
Denna studie visar att avskaffandet av exportsubventionen påverkade böndernas val av teknik. I början av 1990-talet utvecklades ett nytt sätt att så utsäde som minskade jordbearbetningen, den så kallade
zero-till- eller no-till-tekniken. Nya maskiner klarade av att samtidigt så utsädet och packa jorden, vilket sparade både bränsle och arbetskraft jämfört med det gamla systemet där man var tvungen att köra flera gånger över åkern med olika maskiner. Målet med zero-till var också att minska jordbearbetningen, vilket förbättrade jorden och ledde till mindre jorderosion.

Analysen tyder på att bönder i de mest utsatta områdena bytte till den nya zero-till-tekniken i en mycket snabbare takt jämfört med bönder i områden som var mindre påverkade av reformen. Den minskade jordbearbetningen begränsade problemet med torka, vilket i sin tur tillät en mer intensiv växtodling. Bönder började dessutom använda konstgödsel i större utsträckning i områden där reformen hade som störst effekt.

Naturligt experiment
Den abrupta och ojämna ökningen av fraktkostnaderna som man efter 1995 upplevde främst i västra Kanada fungerar som ett naturligt experiment. Vi kan utvärdera effekterna av ökad konkurrens på teknikutvecklingen inom jordbruk. Studien visar att de påfrestningar som orsakas av en sådan reform kan ha stor och gynnsam effekt på den tekniska utvecklingen.


IFN Working Paper nr 966, "Competitive Pressure and Technology Adoption: Evidence from a Policy Reform in Western Canada", är författat av Shon Ferguson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), och Rose Olfert, University of Saskatchewan. Vill du veta mer? Kontakta Shon Ferguson på shon.ferguson@ifn.se.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se