Working Paper No. 976

Deciding for Others Reduces Loss Aversion

Att ta riskfyllda beslut för andra gör det mindre jobbigt att förlora

Publicerad: 17 september 2013Antal sidor: 38Nyckelord: Risk taking; Loss aversion; ExperimentJEL-koder: C91; D03; D81; G02
Publicerad version

Deciding for Others Reduces Loss Aversion Ola Andersson, Håkan J. Holm, Jean-Robert Tyran och Erik Wengström


Tendensen att vara mer känslig för negativa utfall än för positiva kallas för förlustaversion och är en av de mest väldokumenterade avvikelserna från rationellt beslutsfattande. I denna uppsats visar vi att överlåtelse av beslut till någon annan minskar förekomsten av förlustaversion i riskfyllda situationer.

Förlustaversion har sammankopplats med observerat beteende på många olika marknader så som säljarbeteende på husmarknader, arbetsutbudsbeslut och inte minst för att förklara överavkastningen på aktier. Till och med professionella golfspelare har uppvisat beteende som är konsistent med förekomsten av förlustaversion. Således verkar förlustaversion vara ett vanligt förekommande fenomen även på marknader med höga insatser och vana aktörer. Förlustaversion är kostsam för samhället då den får individer att undvika potentiellt lönsamma beslut.

En dual beslutsprocess
Ett argument för varför beslutstagande för andra kan minska förekomsten av förlustaversion kommer från tanken om att det finns två processer som styr våra beslut. Enligt denna modell drivs våra beslut av ett samspel mellan emotionella och kognitiva processer och det är troligt att beslut på egna vägnar och beslut på andras skiljer sig åt i termer av den relativa vikten som de två processerna får i dessa beslut. Nyligen genomförda studier på hjärnan stödjer denna tes genom att visa att vi är mindre emotionellt engagerade när vi tar beslut för andra. Om mer vikt ges åt den kognitiva beslutsprocessen är det troligt att detta leder till mer rationella beslut och därmed en minskning av förlustaversionen.

Danskt experiment
Vi genomför ett ekonomiskt experiment på ett stort urval ur den danska befolkningen. I situationer med riskfyllda beslut där endast positiva utfall är möjliga visar vi att beslut på andras vägnar är omöjliga att särskilja från beslut för individen själv. När även negativa utfall är möjliga visar vi dock på ett ökat risktagande på andras vägnar. Vi kan visa att denna ökning i risktagande kommer från en minskning av förlustaversionen.


IFN Working Paper nr 976, "Deciding for Others Reduces Loss Aversion", är författat av Ola Andersson (IFN), Jean-Robert Tyran (Wiens universitet och Köpenhamns universitet), Erik Wengström (Lunds universitet och Köpenhamns universitet) och Håkan J. Holm (Lunds universitet). Kontakta Ola Andersson, ola.andersson@ifn.se, om du vill veta mer.

Ola Andersson

Kontakt

Mobil: 070 432 2450
ola.andersson@nek.uu.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se