Working Paper No. 983

Multilateral Environmental Agreements in the WTO: Silence Speaks Volumes

Multilaterala miljöavtal i WTO: tystnaden talar

Publicerad: 7 oktober 2013Antal sidor: 23Nyckelord: WTO; Dispute settlement; Environmental agreementsJEL-koder: F13; K32; K33; Q56
Publicerad version

Multilateral Environmental Agreements in the WTO: Silence Speaks Volumes Henrik Horn och Petros C. Mavroidis


Medlemsländerna i WTO har gjort en rad åtaganden för att underlätta internationell handel. Samtidigt har många av dessa länder ingått ett stort antal internationella miljöavtal som kan strida mot dessa WTO-åtaganden. ”Hackordningen” mellan dessa avtal har debatterats intensivt. I denna studie hävdas att det mest sannolika skälet till att länderna valt att ha separata överenskommelser om handel och om miljö, talar för att åtaganden i miljöavtal inte ska kunna dominera åtaganden i WTO-avtalet. Det är inte normalt domstolars uppgift att försöka lösa problem som förhandlarna av dessa avtal inte lyckats lösa.

Många länder har undertecknat såväl WTO-avtalet som ett antal internationella miljöavtal (IMA). Varken WTO-avtalet eller de flesta IMA specificerar dock något om relationen mellan avtalen – avtalen är i detta avseende ”kontraktuellt inkompletta”. En ofta diskuterad principfråga är om det i WTO-dispyter ska accepteras att WTO-medlemmar bryter mot WTO-avtalet med hänvisning till åtaganden i miljöavtal.

Skälet till inkompletta avtalen måste beaktas
Utgångspunkten för studien är att frågan om hur IMA ska hanteras i WTO-dispyter måste besvaras i ljuset av skälet till varför nuvarande situation uppstått. Vi argumenterar för att det mest plausibla skälet till att åtagandena om miljö och handel lagts i separata avtal utan att relationen avtalen emellan har angetts, är att det skulle vara för svårt att hantera så omfattande avtal som annars skulle krävas. Enkelt uttryck har förhandlarna alltså avstått från att förhandla fram länkar mellan de olika policy-områdena för att förenkla förhandlingarna.

Omöjlig sits för WTO-domstolarna
I studien hävdas att det inte är WTO-domstolarnas sak att försöka fylla dessa luckor i avtalen. Det är helt enkelt inte möjligt för domstolarna att veta hur parterna skulle önska att detta gjordes, när parterna inte ens själva vet det. WTO-domstolarna ska inte tolka åtagande från miljöavtal som bindande i
WTO-dispyter, eftersom detta vore att göra sådana avvägningar som länderna själva avstått från. Däremot kan IMA fortfarande användas i WTO-dispyter som källor till information beträffande miljöfrågor.


IFN Working Paper nr 983, "Multilateral Environmental Agreements in the WTO: Silence Speaks Volumes", har författats av Henrik Horn och Petros C. Mavroidis. Kontakta Henrik Horn, henrik.horn@ifn.se, om du vill veta mer. 

 

Henrik Horn

Kontakt

Tel: 08 665 4540
henrik.horn@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se