Working Paper No. 987

Foreign Direct Investments in Southeast Asia

Utländska företag i Sydostasien bidrar med ny teknologi och internationella nätverk

Publicerad: 14 november 2013Antal sidor: 36Nyckelord: Foreign direct investment; Multinational firms; Southeast Asia; Economic developmentJEL-koder: F21; F23; O53
Publicerad version

Foreign Direct Investments in Southeast Asia Fredrik Sjöholm


Den ekonomiska utvecklingen i Sydostasien har varit mycket gynnsam under de senaste decennierna. Under samma period har även etableringen av utländska multinationella företag varit mycket stor. Dessa företag kan ha bidragit till den goda ekonomiska utvecklingen men någon mer noggrann analys över sambandet har tidigare lyst med sin frånvaro. Det är därför oklart vad utländska företag finner för fördelar av att befinna sig i regionen och exakt hur de påverkar regionens ekonomiska utveckling. Denna uppsats syftar till att öka förståelsen för dessa frågor. En närmare undersökning av bestämningsfaktorer till de utländska företagens närvaro visar att dessa framförallt uppskattar regionens politiska och ekonomiska stabilitet. Vidare finner vi att inflödet av utländska företag har gynnat regionen i termer av ökad ekonomisk tillväxt.

   Andelen utländska direktinvesteringar som går till utvecklingsländer har ökat de senaste decennierna. Sydostasien har varit en del av denna utveckling och mängden direktinvesteringar till regionen har ökat med över 1000 procent sedan slutet av 1980-talet. I dag tar regionen emot ca 8 procent av världens totala direktinvesteringar vilket kan jämföras med regionens andel av världsekonomin som uppgår till ca 2 procent. Situationen skiljer sig dock starkt åt mellan olika länder i regionen, med mycket stora investeringar till framförallt Singapore, Malaysia och Thailand.

Malaysia och Singapore viktiga förebilder
Anledningen till att utländska företag investerar i regionen är delvis historiskt betingad. Länder som Singapore och Malaysia försökte attrahera utländska multinationella företag redan i en tid när övriga länder i världen främst försökte hindra sådana inflöden. När utländska företag i Malaysia och Singapore visade sig ha positiva effekter på dessa länders ekonomier fungerade det som en inspiration också för övriga länder i regionen. Utländska företag tycks vidare finna att regionen erbjuder ett hyggligt företagsklimat med makroekonomisk och politisk stabilitet. Dessutom har regionens geografiska läge lett till stora inflöden av investeringar från Japan, Taiwan och Sydkorea.

Utländska företag bidrar till tillväxten
Etableringen av utländska företag har haft en klart gynnsam effekt på regionens ekonomiska utveckling. Det är framförallt de multinationella företagens tillgång till ny teknologi och deras goda internationella nätverk som gynnat regionen genom ökad export, produktion och tillväxt. De multinationella företagen tycks även ha haft en positiv påverkan på det lokala näringslivet genom att det skapats en marknad för insatsvaror och genom att lokala företag lärt sig nya produktionsmetoder och användandet av ny teknologi av utländska multinationella företag.


 IFN WP No. 987, ”Foreign Direct Investments in Southeast Asia”, är författat av Fredrik Sjöholm vid Institutet för Näringslivsforskning och nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Sjöholm, fredrik.sjoholm@nek.lu.se.    

Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel: 08 665 4502
fredrik.sjoholm@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se