Working Paper No. 996

Human Trafficking and Regulating Prostitution

Människohandel och reglering av prostitution

Publicerad: 13 december 2013Antal sidor: 38Nyckelord: Prostitution; Trafficking; Contemporary slavery; Marriage; Illegal goods JEL-koder: D10; J16; J47; J49; K14; K23

Human Trafficking and Regulating Prostitution Samuel Lee och Petra Persson


I denna uppsats studeras hur man kan reglera prostitution för att förhindra människohandel som syftar till sexuell exploatering. Ingen av de tre rådande modellerna för att reglera prostitution kan uppnå målet att förhindra människohandel samtidigt som förutsättningarna för frivillig prostitution inte inskränks. En alternativ modell som kan uppnå detta presenteras.

Enligt uppskattningar utsätts omkring 600 000 människor årligen för människohandel i sexuella syften. I många länder råder det dock stor oenighet om hur människohandel skall stävjas. Å ena sidan möter lagar mot prostitution starkt motstånd från frivilligt prostituerade: om prostitution är straffbart, tvingas frivilligt prostituerade ut på en illegal marknad utan möjlighet till t.ex. hälsokontroller och hjälp från polisen. Sådana argument för frivilliga prostituerades rättigheter har fått stort genomslag i den internationella debatten, och användes exempelvis nyligen av FN i ett upprop för att legalisera prostitution och koppleri världen över. Å andra sidan hävdar kritiker att en avreglering av prostitution riskerar att bidra till en ökad människohandel i sexuella syften. Syftet med denna uppsats är att finna en lösning som torde vara acceptabel av alla parter, genom att finna en lagstiftning som kan förhindra människohandel samtidigt som förutsättningarna för frivillig prostitution inte inskränks.

Kan rådande lagstiftning förhindra människohandel?
Under antagandet att människor kan tvingas till att sälja sex, kommer människohandel alltid att utgöra ett inslag på marknaden för sexuella tjänster när lagstiftning helt saknas. Ingen av de tre rådande modellerna för att reglera prostitution – kriminalisering av att sälja sex, licensierad prostitution eller kriminalisering av att köpa sex – kan uppnå målet att förhindra människohandel samtidigt som förutsättningarna för frivillig prostitution inte inskränks.

Ny modell för att reglera prostitution
Vi lägger fram en modell som kombinerar licensiering av prostitution (som förekommer i Holland) med kriminalisering av att köpa sexuella tjänster från prostituerade som inte innehar en licens (en variant av modellen som förekommer i Sverige). Den teoretiska förutsägelsen är att en sådan lagstiftning leder till minskad människohandel samtidigt som frivilliga prostituerade inte tvingas arbeta illegalt. Om målsättningen däremot är att såväl frivillig prostitution som prostitution under tvång ska upphöra är den svenska lagstiftningen den optimala. Oavsett vilken av dessa två målsättningar lagstiftaren har, är kriminalisering av köp av sexuella tjänster alltid ett bättre verktyg för att minska människohandel än kriminalisering av försäljning av sexuella tjänster.

Inkomstskillnader mellan könen viktig faktor
En av modellens centrala förutsägelser är att inkomstskillnader mellan män och kvinnor är en avgörande faktor för nivån på människohandeln, för effekten av lagstiftning samt för det politiska stödet för lagstiftning mot prostitution.


IFN Working Paper nr 996, "Human Trafficking and Regulating Prostitution", är författat av Samuel Lee, ECGI och Department of Finance, New York University Stern School of Business, och Petra Persson, Stanford University SIEPR & Department of Economics och Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Vill du veta mer? Kontakta Petra Persson, petra.persson@ifn.se.

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se