Working Paper No. 1003

Political Selection in China: the Complementary Roles of Connections and Performance

Ekonomisk tillväxt och sociala kontakter påverkar tillsättningen av politiker i Kina

Publicerad: 7 februari 2014Antal sidor: 58Nyckelord: Political turnover; Economic performance; Personnel control; Social networksJEL-koder: H11; H70; J63; P30
Publicerad version

Political Selection in China: the Complementary Roles of Connections and Performance Ruixue Jia, Masayuki Kudamatsu och David Seim


Hur tillsätts politiska beslutsfattare i Kina? Kinas ekonomiska tillväxt under de senaste 20 åren har varit spektakulär och antyder att man lyckats tillsätta politiker som främjat ekonomisk utveckling. Avsaknaden av demokratiska val ger upphov till frågan om vilka faktorer som leder till en framgångsrik politisk karriär. I denna studie visar vi att både ekonomisk tillväxt och sociala kontakter är viktiga när kinesiska ledare befordras. Vi finner att den ekonomiska tillväxten i Kina inte skulle påverkas positivt ifall befordringsbeslut endast baserades på resultat i form av ekonomisk tillväxt.

Denna uppsats ger oss kunskap om hur politiker i icke-demokratiska länder tillsätts genom att studera vilka faktorer som påverkar befordringar av provinsiella politiska ledare i Kina. Vi lyfter fram två faktorer som enligt tidigare litteratur är viktiga för tillsättningen av politiker, nämligen prestationer och sociala nätverk, och studerar sambandet dem emellan.

Kartläggning av politikernas sociala kontakter
Den empiriska analysen baseras på data över ekonomiska nyckeltal, som provinsiell tillväxt och statliga intäkter och utgifter på regional nivå över tid, samt biografisk information över alla provinsiella ledare och centrala politiker som verkat sedan 1992. Kina har 31 provinser som styrs av två personer vardera: det lokala partiorganets sekreterare och provinsens guvernör. Dessa data ger oss möjligheten att dels identifiera befordringar av provinsiella ledare och dels identifiera sociala kontakter med topp-politiker. Vårt huvudsakliga mått på social kontakt mellan två politiker är huruvida de tidigare har arbetat vid samma arbetsplats, men vi undersöker också om de studerat tillsammans eller härstammar från samma region.

Med dessa data undersöker vi med statistiska metoder om tillväxten i provinsen under den period då de provinsiella ledarna varit verksamma påverkar sannolikheten att bli befordrad. Vi undersöker även om sociala kontakter med den politiska eliten inverkar på befordran.

Vad påverkar sannolikheten för befordran?
Resultaten visar att befordringar av kinesiska ledare är knutna till prestationer. Sannolikheten att en provinsiell ledare befordras beror på den ekonomiska tillväxten i provinsen under deras ämbetsperiod. Dessa politiker blir alltså belönade för hög ekonomisk tillväxt. En ökning av den ekonomiska tillväxten med en procentenhet ökar sannolikheten för befordran med 0,7 procent-
enheter. Dessutom är befordringar kopplade till de sociala nätverk som de provinsiella ledarna har.  Kontakter med den politiska eliten – att ha arbetat tillsammans med någon av Kinas sju viktigaste politiker – ökar sannolikheten att bli befordrad med 4,9 procentenheter per år.

Dessa två resultat kan tyckas motsägande. Om Kinas tillsättning av politiker baseras på prestationer och tidigare meriter, hur kan då sociala nätverk vara så viktiga? Det primära bidraget i denna uppsats, i jämförelse med tidigare litteratur, är att vi studerar dessa faktorer tillsammans. Faktum är att det positiva sambandet mellan befordringar och tillväxt som vi finner endast existerar för de provinsiella ledare som har någon koppling till den politiska eliten.

Slutligen studerar vi om de dokumenterade sambanden påverkar den ekonomiska tillväxten negativt. Det vill säga, skulle Kinas ekonomiska tillväxt vara ännu högre om man inte baserade befordringar av provinsiella ledare på sociala kontakter utan endast lät provinsiell tillväxt styra? Vi finner inget empiriskt stöd för detta.


IFN Working Paper nr 1003, "Political Selection in China: the Complementary Roles of Connections and Performance", är författat av Ruixue Jia (IR/PS, University of California, San Diego), Masayuki Kudamatsu (IIES, Stockholms universitet), och David Seim (IFN och University of Toronto). Vill du veta mer? Kontakta David Seim, david.seim@ifn.se.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se