Working Paper No. 1008

The Bright but Right View? A New Type of Evidence on Entrepreneurial Optimism

Svenska entreprenörer – irrationella optimister eller positiva realister?

Publicerad: 19 februari 2014Antal sidor: 35Nyckelord: Entrepreneurship; Forecast; Optimism; Survey dataJEL-koder: C83; D84; E27; L26

The Bright but Right View? A New Type of Evidence on Entrepreneurial Optimism Ola Bengtsson och Daniel Ekeblom


Det hävdas ofta att entreprenörer måste ha en optimistisk personlighet, samtidigt som irrationell optimism kan stå den enskilde entreprenören dyrt. I denna studie visar vi att entreprenörer i genomsnitt är mer optimistiska än andra, men att det inte nödvändigtvis behöver handla om just irrationell optimism. Entreprenörernas positiva förutsägelser förverkligas relativt ofta, vilket gör att de snarare kan kategoriseras som positiva realister.

Tidigare forskning pekar på att entreprenörer har en mer optimistisk framtidstro än andra, åtminstone gällande sin egen ekonomi och karriär. Problemet är att den här typen av optimismmått blandar ihop en persons objektiva situation med hennes subjektiva förställningar om denna. Det kan finnas svåridentifierbara händelser som påverkar hur en individ ser på sin egen framtid, samt sannolikheten för denna.

Exempelvis är det inte otänkbart att en person som nyligen har vunnit en stor summa pengar ser positivt på sin ekonomiska framtid. I ett sådant fall behöver det inte handla om irrationell optimism. Entreprenörer som framstår som irrationellt optimistiska kan således ha korrekta positiva framtidsföreställningar, något som inte behandlas i tidigare forskning.

Nytt mått av optimism baserat på makroekonomiska förutsägelser
Genom att föreslå ett nytt och unikt optimismmått löser denna studie de tidigare identifikationsproblemen. Vårt mått baseras på individers och egenföretagares föreställningar om den svenska ekonomins framtid, något som vi visar är orelaterat till individens egen livssituation. Det finns stor variation i hur olika individer ser på den framtida makroekonomiska utvecklingen. Genom att studera enkäter utförda av Konjunkturinstitutet från år 1996 till 2009 kan vi dessutom kontrollera huruvida individernas föreställningar förverkligades eller inte – och därmed fastställa huruvida det handlar om irrationell optimism eller inte.

Entreprenörernas optimism är rationell
Resultaten sammanfaller delvis med tidigare forskning – svenska entreprenörer visar sig vara mer optimistiska än svenskar i allmänhet. Icke desto mindre visar det sig att entreprenörerna ofta har rätt i sina makroekonomiska förutsägelser. Vi utmanar därför tidigare påståenden gällande irrationellt optimistiska entreprenörer. Vi tolkar resultaten som att det inte är entreprenörer som är irrationellt optimistiska, utan att det är icke-entreprenörer som är irrationellt pessimistiska. Vår förklaring ligger i att entreprenörer vinner på att agera rationellt eftersom enskilda entreprenörer exponeras för mer risk än vanliga löntagare. Entreprenörer har mer att vinna, men också mer att förlora, och måste därför vara noga i sina beslut.


IFN Working paper Nr 1008, ”The Right bur Right View? A New Type of Evidence on Entrepreneurial Optimism”, är författat av Ola Bengtsson (IFN och Lunds universitet) och Daniel Ekeblom (Lunds universitet). Vill du veta mer? Kontakta Daniel Ekeblom, daniel.ekeblom@nek.lu.se.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se