Working Paper No. 1012

Sizing Up the Impact of Embassies on Exports

Svenska ambassader gagnar exporten

Publicerad: 4 mars 2014Antal sidor: 24Nyckelord: Heterogeneous firms; Trade promotionJEL-koder: D21;D22; F12; F15
Publicerad version

Sizing Up the Impact of Embassies on Exports Shon Ferguson och Rikard Forslid


Många länder, inklusive Sverige, spenderar mångmiljonbelopp på att underhålla ett nätverk av ambassader. I denna studie undersöks hur ambassadernas verksamhet påverkar exporten. Vi finner att flera medelstora och stora företag börjar exportera till länder när Sverige har öppnat nya ambassader.

Befintlig forskning tyder på att ambassader leder till större exportflöden. Det finns däremot en brist på kunskap om huruvida ambassverksamhet leder till att flera företag börja exportera. Detta är en relevant policyfråga givet att många länder har som mål att främja export bland mellanstora företag.

I denna studie utforskar vi effekterna av nyetablerade svenska ambassader baserade på företagets storlek i förhållande till varje branschs genomsnittliga företagsstorlek. Vi kombinerar detaljerade data för svenska företags export under åren 1997–2007 med information om etablering av nya svenska ambassader. Under denna period etablerades åtta nya ambassader och sju ambassader stängdes.

Ambassader sänker trösklar för export
Resultaten tyder på att förekomsten av en svensk ambassad i ett land leder till att flera svenska medelstora och stora företag börjar exportera dit. Antalet medelstora företag som exporterar ökar eller minskar med drygt 9 procent om året efter att svenska ambassader etableras respektive stängs. Motsvarande effekt för stora företag är något mindre, 5 procent. Detta mönster är konsistent med vår handelsteori, enligt vilken exportfrämjande åtgärder sänker tröskeln för export så att flera företag börjar exportera.

Vi identifierar ett orsakssamband
Det visar sig att medelstora företag inte börjar exportera innan ambassaderna etablerades, vilket innebär att ambassaderna inte tillkom på grund av ökad export. Vi använder också norska företag som jämförelsegrupp. Vi finner inte något samband mellan etablering av svenska ambassader och norsk export, vilket talar för att det inte är andra faktorer än etableringar av svenska ambassader som driver våra resultat.


IFN Working Paper nr 1012, "Sizing up the Impact of Embassies on Exports", är författat av Shon Ferguson, Institutet för Näringslivsforskning, och Rikard Forslid, Stockholms universitet. Vill du veta mer? Kontakta Shon Ferguson på shon.ferguson@ifn.se.

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se