Working Paper No. 1015

Strategic Withholding through Production Failures

Elproducenter håller tillbaka produktionen genom att strategiskt rapportera om tekniska fel

Publicerad: 31 mars 2014Antal sidor: 31Nyckelord: Electricity markets; Urgent Market Messages (UMMs); Unplanned failuresJEL-koder: L49; L94
Publicerad version

Strategic Withholding through Production Failures Sara Fogelberg och Ewa Lazarczyk


I denna uppsats undersöker vi om producenter på den nordiska elmarknaden Nord Pool undanhåller kapacitet genom strategiska produktionsbortfall i syfte att påverka prissättningen. Resultaten indikerar att höjda elpriser leder till fler självrapporterade tekniska fel och därmed sammanhängande produktionsbortfall för topplastteknologier, det vill säga produktionsteknologier som används vid hög efterfrågan, som olja och gas. Inga statistiskt säkerställda resultat kan påvisas för baslastteknologier som används kontinuerligt, som kärnkraft eller vattenkraft.

Marknadsdeltagare på Nord Pool måste offentligt informera om förändringar i konsumtion, produktion eller transmission som överstiger 100 megawatt och som varar mer än 60 minuter. Vi undersöker huruvida spotpriser på Nord Pool påverkar rapporteringen av produktionsbortfall i dessa marknadsmeddelanden. I frånvaro av strategiskt tillbakahållande av produktion på en marknad förväntar vi oss att produktionsbortfall är oberoende av priser, oregelbundna och svåra att förutspå.

Marknadsmeddelanden om produktionsbortfall
För vår studie använder vi ett unikt datamaterial bestående av marknadsmeddelanden med information om oplanerade produktionsbortfall. Vi fokuserar på effekten för olika kraftkällor, som kärnkraft, vattenkraft, olja och gas. För att identifiera en kausal effekt av priser på produktionsbortfall utnyttjar vi information om temperatur.

Höjda elpriser leder till fler rapporterade tekniska fel
Vi finner att en höjning av priset leder till ökat antal rapporterade tekniska fel avseende topplastteknik, som olja och gas. Dessa resultat stöder hypotesen att ekonomiska incitament har betydelse när topplastproducenter väljer att rapportera ett produktionsbortfall. Inga statistiskt säkerställda effekter kan emellertid påvisas för kärnkraft eller vattenkraft.

Små förändringar i produktionen i perioder med hög efterfrågan kan ha potentiellt större effekt på prisnivåerna i jämförelse med liknande förändringar i perioder med låg efterfrågan. Vid hög efterfrågan används både topplast- och baslastteknologier medan enbart baslastteknologier används i perioder med låg efterfrågan. Våra resultat är konsistenta med att producenter som använder både baslast- och topplastteknologier tjänar mer på att undanhålla produktion från topplastteknologier då dessa har en högre marginalkostnad.


IFN Working Paper Nr 1015, ”Strategic Withholding through Production Failures”, är författat av Sara Fogelberg, Institutet för Näringslivsforskning och Stockholms universitet, och Ewa Lazarczyk, Institutet för Näringslivsforskning och Handelshögskolan i Stockholm. Kontakta sara.fogelberg@ifn.se eller ewa.lazarczyk@hhs.se om du vill veta mer.

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se