Working Paper No. 1020

Local Competitiveness Fostered through Local Institutions for Entrepreneurship

Lokala institutioner viktiga för företagsklimatet

Publicerad: 2 maj 2014Antal sidor: 58Nyckelord: Business climate; Entrepreneurship; Institutions; Job creation; Local policies; Startups; Regulations, Entrepreneurship cultureJEL-koder: D22; H70; L26; M13; O43; R38
Publicerad version

Local Competitiveness Fostered through Local Institutions for Entrepreneurship Martin Andersson och Magnus Henrekson


Det finns i dag en betydande samsyn om att det institutionella ramverket är avgörande för ett lands företags- och entreprenörsklimat. Forskningen visar att även lokala institutioner – såväl formella som informella – kan ha betydelse för det lokala företagsklimatet.

I denna uppsats, skriven för Oxford Handbook of Local Competitiveness, görs en omfattande genomgång av forskningsläget vad gäller det institutionella ramverkets betydelse för det lokala företagsklimatet. Författarna konstaterar att, även om det är sant att goda lokala betingelser för entreprenörskap och företagande måste skapas inom ramen för ett nationellt regelverk, så kan ändå mycket åstadkommas på lokal (och regional) nivå. Så är fallet både vad gäller formella och informella institutioner.

Förmånliga lokala institutioner är av avgörande betydelse för att befrämja entreprenörskap och företagssamhet med en hög tillväxtpotential (high impact entrepreneurship). Dels ökar potentialen hos existerande företag och entreprenörer, dels attraheras företag, entreprenörstalanger och kompetenta personer till trakten i fråga.

Viktiga områden som analyseras är beskattning, smidigheten i administrativa processer och tillståndsgivning, kvaliteteten på den lokala och regionala infrastrukturen, plan- och byggregler och dessas tillämpning samt kvaliteten på de offentliga välfärdstjänsterna, särskilt skolor och hälsovård.

I uppsatsen diskuteras också betydelsen av en bejakande entreprenörskultur. Här har forskningen påvisat stora skillnader även inom länder. Även om det också framkommit att sådana lokala kulturer är svåra att påverka är det inte omöjligt. Förbättringar i de formella regelverken för entreprenörskap och företagande ger grogrund för förändring även i entreprenörskulturer, vilket förstärker de positiva effekterna av förbättrade formella institutioner.


IFN Working Paper nr 1020, ”Local Competitiveness Fostered through Local Institutions for Entrepreneurship” är författat av Martin Andersson, Lunds universitet, och Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Vill du veta mer? Kontakta Martin Andersson, martin.andresson@circle.lu.se, eller Magnus Henrekson, magnus.henrekson@ifn.se.

Magnus Henrekson

Kontakt

Mobil: 070 222 97 00
magnus.henrekson@ifn.se

Martin Andersson

Kontakt

Tel: 0455 38 56 57
Mobil: 0733 67 38 67
martin.andersson@bth.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se