Working Paper No. 1022

Family Ruptures and Intergenerational Transmission of Stress

Stora samhällsvinster finns att hämta genom att förebygga stress i fosterstadiet

Publicerad: 7 maj 2014Antal sidor: 67Nyckelord: Mental health; Stress; Parental death; In utero; Depression; ADHD JEL-koder: I12; I14; I18; I31; J12; J13

Family Ruptures and Intergenerational Transmission of Stress Petra Persson and Maya Rossin-Slater


Den stora och ökande förekomsten av psykiska sjukdomar understryker vikten av att förstå deras kausala ursprung. Denna uppsats analyserar betydelsen av en specifik omständighet – dödsfall inom familjen – under ett kritiskt skede av människans utveckling, fosterperioden. 

Mer specifikt undersöker vi hur fostret påverkas av att modern, under graviditeten, förlorar en nära släkting. Vi finner att bortgången av en till mamman nära släkting under fosterperioden har betydande konsekvenser för (det ännu icke födda) barnet, såväl under den resterande delen av graviditeten som efter födseln.

Vi finner hos dessa barn en cirka 10-procentig ökning av användandet av receptbelagda mediciner mot ångest och depression, samt en 23-procentig ökning av den genomsnittliga dagsdosen av ADHD-dämpande medicin. Barnen löper vidare ca 20 procent högre risk att födas underviktiga, samt ca 11 procent högre risk att under tidig barndom läggas in på sjukhus för komplikationer med ursprung i fosterstadiet.

Våra resultat innebär att stora samhällsvinster finns att hämta genom förebyggande av fosters exponering för stress. Generellt sett pekar våra resultat på att gravida kvinnors ökande exponering för stress kan vara en bidragande faktor till att förekomsten av psykiska sjukdomar ökar.


IFN Working Paper nr 1022, "Family Ruptures and Intergenerational Transmission of Stress", är författat av Petra Persson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Stanford University, och Maya Rossin-Slater, University of California at Santa Barbara. Vill du veta mer? Kontakta Petra Persson, perssonp@stanford.edu.

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se