Working Paper No. 1022

Family Ruptures and Intergenerational Transmission of Stress

Stora samhällsvinster finns att hämta genom att förebygga stress i fosterstadiet

Publicerad: 7 maj 2014Antal sidor: 67Nyckelord: Mental health; Stress; Parental death; In utero; Depression; ADHD JEL-koder: I12; I14; I18; I31; J12; J13

Family Ruptures and Intergenerational Transmission of Stress Petra Persson and Maya Rossin-Slater


Den stora och ökande förekomsten av psykiska sjukdomar understryker vikten av att förstå deras kausala ursprung. Denna uppsats analyserar betydelsen av en specifik omständighet – dödsfall inom familjen – under ett kritiskt skede av människans utveckling, fosterperioden. 

Mer specifikt undersöker vi hur fostret påverkas av att modern, under graviditeten, förlorar en nära släkting. Vi finner att bortgången av en till mamman nära släkting under fosterperioden har betydande konsekvenser för (det ännu icke födda) barnet, såväl under den resterande delen av graviditeten som efter födseln.

Vi finner hos dessa barn en cirka 10-procentig ökning av användandet av receptbelagda mediciner mot ångest och depression, samt en 23-procentig ökning av den genomsnittliga dagsdosen av ADHD-dämpande medicin. Barnen löper vidare ca 20 procent högre risk att födas underviktiga, samt ca 11 procent högre risk att under tidig barndom läggas in på sjukhus för komplikationer med ursprung i fosterstadiet.

Våra resultat innebär att stora samhällsvinster finns att hämta genom förebyggande av fosters exponering för stress. Generellt sett pekar våra resultat på att gravida kvinnors ökande exponering för stress kan vara en bidragande faktor till att förekomsten av psykiska sjukdomar ökar.


IFN Working Paper nr 1022, "Family Ruptures and Intergenerational Transmission of Stress", är författat av Petra Persson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Stanford University, och Maya Rossin-Slater, University of California at Santa Barbara. Vill du veta mer? Kontakta Petra Persson, perssonp@stanford.edu.

 

Två filter:

Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter av Andreas Bergh 2017 f hemsidan.jpg

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande förklarar Andreas Bergh, IFN, i denna bok. Han skriver att i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se