Working Paper No. 1038

Initial Offer Precision and M&A Outcomes

Att undvika avrundade anbud medför kostnadsbesparingar vid företagsförvärv

Publicerad: 1 september 2014Antal sidor: 32Nyckelord: Initial Offer Precision; Mergers and AcquisitionsJEL-koder: G00; G02; G34

Initial Offer Precision and M&A Outcomes Petri Hukkanen och Matti Keloharju


Företagsförvärv kan liknas vid en auktion där högstbjudande vinner. Samtidigt strävar köparen efter att betala ett så lågt pris som möjligt för andelarna i målföretaget. Med utgångspunkt från den socialpsykologiska litteraturen visar vi i denna uppsats hur problematiken kan lösas med hjälp av precisa anbud, d.v.s. att man anger ett bud som inte ser avrundat ut. Precisa utgångsanbud leder bland annat till lägre förvärvspriser och ger därmed upphov till kostnadsbesparingar för köparen.

Forskare har tidigare visat att bostadssäljare kan skapa sig en fördel genom att undvika utropspris som ser avrundade ut. Ett sådant utropspris antyder att säljaren har gjort en noggrann bedömning av bostadens värde och därmed antagligen inte är villig att sälja till ett mycket lägre pris. Ett utgångspris på
1 020 000 kr signalerar exempelvis mer noggrannhet än ett utgångspris på
1 000 000 kr. I denna uppsats undersöker vi effekten av avrundade anbud, men med avseende på marknaden för företagsförvärv. Vi använder oss av amerikanska data från Securities Data Corporation (SDC) som innehåller information gällande anbud och slutpriser för företagsförvärv för åren 1985–2012.

Flera fördelar med att undvika avrundade anbud
De flesta anbud för företagsförvärv läggs på oprecisa nivåer, oftast i steg om 1 eller 5 dollar per andel. Bara i ungefär en sjättedel av observationerna är anbudet mer precist än en fjärdedels dollar. Ett exempel på ett oprecist anbud är 10 dollar per andel och ett exempel på ett precist anbud är 10,10 dollar per andel. Vår metod bygger på att anbuden delas in efter dess precision varpå förhandlingsutfallen jämförs.

Vi finner tre statistiskt signifikanta fördelar för köparen med att undvika avrundade anbud. För det första ökas sannolikheten att bli högstbjudande och därmed kunna genomföra förvärvet. Vidare finner vi att slutpriserna i genomsnitt ökar ungefär 8–10 procent mindre om utgångsanbudet är mer specifikt än en fjärdedels dollar jämfört med i steg om 1 eller 5 dollar per andel. Eftersom mediantransaktionen är ungefär 250 miljoner dollar och sannolikheten för en prisökning är närmare 20 procent, kan köpare spara 4 till 5 miljoner dollar per transaktion. Till sist finner vi att den förväntade avkastningen på köpet är högre. Givet att alla budgivare, som i dag, lägger avrundade anbud kan detta således föranleda stora kostnadsbesparingar för köparen.


IFN Working Paper nr 1038, "Initial Offer Precision and M&A Outcomes", är författat av Petri Hukkanen (Aalto University School of Business) och Matti Keloharju (Aalto University School of Business, CEPR, och IFN). Vill du veta mer? Kontakta Matti Keloharju på e-post: matti.keloharju@ifn.se.

 

Matti Keloharju

Kontakt

Tel: +358 40 353 8043
matti.keloharju@aalto.fi

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se