Working Paper No. 1078

Why FX Risk Management Is Broken – And What Boards Need to Know to Fix It

Styrelsen har nyckelansvar för hanteringen av företagets valutarisk

Publicerad: 21 augusti 2015Antal sidor: 41Nyckelord: Foreign exchange; Risk management; Transparency; Risk committee; Integrated risk managementJEL-koder: G30; G32
Publicerad version

Why FX Risk Management Is Broken – And What Boards Need to Know to Fix It Håkan Jankensgård, Alf Alviniussen och Lars Oxelheim


Traditionellt har företagens riskhantering skötts av en finansavdelning. Vi argumenterar för att denna funktion istället bör skötas av en koncernövergripande riskfunktion. Här bör företagens styrelse ha en nyckelroll. Det är marknadens krav på ökad transparens samt ökad kostnadseffektivitet och förutsägbarhet som är drivkrafterna bakom denna förändring.

I denna studie utmanar vi synen på företagens valutariskhantering. Vi går igenom forskningslitteraturen inom riskhantering och konstaterar att utvecklingen på viktiga områden gjort valutariskhanteringen alltmer problematisk. Som exempel kan nämnas den ökade efterfrågan på transparens i finansiella rapporter samt de ökade kraven på kostnadseffektivitet och förutsägbarhet.

Valutarisken bör hanteras på koncernnivå
Vårt bidrag till forskningen är en analys av hur en av hävd isolerad form av riskstyrning kan integreras in i den på senare år uppmärksammade koncernövergripande riskstyrningsmodellen.

En viktig policyslutsats är att ansvaret för valutariskhanteringen bör flyttas från den traditionella placeringen inom en finansavdelning till en koncernövergripande riskfunktion. Denna riskfunktion bör i sin tur stödjas av en riskkommitté vars huvudsakliga mål och fokus är integrerad riskstyrning. Vi argumenterar för att företagets styrelse har en nyckelroll i denna övergång.

Som yttersta representanter för företagets ägare är det styrelsens ansvar att övervaka att företaget förvaltar sina resurser väl samt har en sund process för risktagande. Det föreliggande arbetet syftar till att ge styrelsemedlemmar och andra beslutsfattare den nödvändiga kunskap som behövs för att föra upp den här frågan på agendan, samt starta den process som ska säkra att valutariskhanteringen inte är en belastning i dessa två avseenden.


IFN Working Paper nr 1078, "Why FX Risk Management is Broken – And What Boards Need to Know to Fix It", är författat av Håkan Jankensgård, Alf Alviniussen och Lars Oxelheim. Kontakta Lars Oxelheim, lars.oxelheim@ifn.se, om du vill veta mer.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se