Working Paper No. 1086

Owner-Level Taxes and Business Activity

Ägarskatter – inte bara bolagsskatter – spelar roll

Publicerad: 5 oktober 2015, reviderad februari 2016Antal sidor: 74Nyckelord: Business taxation; Capital income taxation; Corporate governance; Entrepreneurship; Institutions; Tax policyJEL-koder: H250; H260; H320; L260
Publicerad version

Owner-Level Taxes and Business Activity Magnus Henrekson och Tino Sanandaji


De senaste årens utveckling inom såväl den teoretiska som empiriska forskningen om ägarskatters effekter på företagande och entreprenörskap indikerar att ägarskatter (skatt på utdelningar och kapitalvinster) har stor betydelse för företagande och investeringar.

Denna slutsats går på tvärs mot centrala delar av den tidigare forskningen. Enligt den s.k. nya synen anses inte utdelningsskatter påverka investeringsbeteendet bland ägarna till mogna företag. Den s.k. öppen–
ekonomi-synen väger också in betydelsen av internationella kapitalflöden i öppna ekonomier. Små öppna ekonomier kan importera kapital från utlandet och ett litet land kan inte nämnvärt påverka det samlade kapitalutbudet i världen. Om man då antar att kapital är helt rörligt över gränserna kommer inte investeringarna i ett land att påverkas av skatter på inhemska aktörer.

Antagandena bakom öppen–ekonomi-synen är dock inte empiriskt välgrundade. Kapitalets internationella mobilitet är mindre än vad modellerna förutsätter. Inhemska ägargrupper och företagare har en fördel vid investeringar i det egna landet; en fördel som inte helt kan ersättas av passivt kapital eller av utländskt ägande. Detsamma gäller inhemska entreprenörer, som i hög grad måste finansiera sina investeringar själva.

Utdelningsskatter minskar avkastningen på aktivt ägande och motverkar omallokering av kapital från äldre bolag med mindre tillväxtpotential till nya företag. Resurser låses därmed in i äldre mogna företag i stället för att föras över till nya företag med bättre investeringsmöjligheter och större tillväxtpotential.

Innovativt nyföretagande är allt mer beroende av riskkapitalister som bidrar med både extern finansiering och kompletterande kompetenser. Skatt på utdelningar och kapitalvinster försvagar incitamenten genom att minska avkastningen på entreprenörers och riskkapitalisters insatser.

Innovativa tillväxtföretag kräver att flera aktörer samarbetar. Det inkluderar grundare, finansiärer och nyckelanställda. På detta område har komplexa kontrakt som bygger på optioner utvecklats i syfte att underlätta samarbete och reducera intressekonflikter. En förutsättning för att kunna använda optionsinstrument är dock att den effektiva beskattningen på optionsvinster är måttlig.

Den nya empiriska forskningen visar på tydliga och ekonomiskt betydelsefulla effekter av ägarskatter på centrala aspekter av företagande: innovativt nyföretagande, investeringar, kapitalstruktur och ägarstruktur.


IFN Working Paper nr 1086, ”Owner-Level Taxes and Business Activity", är författat av Magnus Henrekson, IFN, och Tino Sanandaji, Center for Policy Studies i London och Handelshögskolan i Stockholm. Vill du veta mer? Kontakta Magnus Henrekson, magnus.henrekson@ifn.se.

Magnus Henrekson

Kontakt

Mobil: 070 222 97 00
magnus.henrekson@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se