Working Paper No. 1093

Bailing on the Car that Wasn't Bailed out: Bounding Consumer Reactions to Financial Distress

Färre konsumenter vågar köpa bilar av biltillverkare nära konkurs

Publicerad: 10 november 2015Antal sidor: 57Nyckelord: Administration, Automobiles, Bankruptcy effects; Brand loyalty, Bounds; Consumer reaction; Consumer response; Difference-in-differences; Durable goods; Financial distress; Treatment effectsJEL-koder: C21; D12; D22; G32; G33; L62
Publicerad version

Bailing on the Car that Wasn't Bailed out: Bounding Consumer Reactions to Financial Distress Cristian Huse och Nikita Koptyug


När konsumenter köper en bil, speciellt en ny bil, vill de ha möjlighet att i framtiden kunna köpa reservdelar eller utnyttja nybilsgarantin. Därför kan köplusten påverkas negativt om det finns en risk att biltillverkarens verksamhet upphör. Tidigare studier har visat att priser på begagnade bilar påverkas mycket litet om den ursprungliga tillverkaren går i konkurs. I motsats till detta visar vi i denna uppsats att antalet nysålda bilar minskar markant för en  biltillverkare som är konkursmässig.   

Nya bilar är ofta en stor investering och det är därför inte svårt att förstå varför konsumenter vill undvika att köpa bilar från en biltillverkare nära konkurs. En sådan konsumentreaktion innebär självfallet att färre bilar säljs. Men att mäta exakt hur många konsumenter som ändrar sitt beteende på grund av tillverkarens finansiella läge är i praktiken svårt. Ty då måste faktorer som kan leda till konkurs respektive andra faktorer som minskar försäljningen kunna separeras.

Hur kan effekten av en konkurs mätas?
Ett enkelt sätt att kontrollera för andra faktorer och mäta de effekter som vi är intresserade av vore att jämföra försäljningen för en biltillverkare nära konkurs med försäljningen för en identisk biltillverkare som inte är nära konkurs. Om de två biltillverkarna verkligen är identiska, förutom att den ena är nära konkurs, skulle skillnaden i försäljningssiffrorna exakt motsvara effekten på försäljningen som härstammar från att vara nära konkurs.

Problemet med denna metod är att det i realiteten inte finns några identiska biltillverkare. Vi får istället använda oss av liknande biltillverkare som jämförelseobjekt. Nackdelen med detta är att det är just dessa andra bilmärken som konsumenter sannolikt kommer att byta till om de inte längre vågar köpa en bil av en tillverkare nära konkurs. På detta sätt kommer försäljningssiffrorna för jämförelseobjektet också att påverkas och den uppmätta effekten på försäljningen att överskattas.

Beslutsfattare måste skicka tydliga signaler
I denna studie presenterar vi en ny metod som justerar för att försäljningssiffrorna för jämförelseobjekten också kan påverkas av att en biltillverkare är nära konkurs. Vi visar att det finns en markant minskning i antalet nysålda bilar för en biltillverkare som är konkursmässig även om man tar hänsyn till att konsumenter kan byta och köpa en bil från en liknande biltillverkare.

Våra resultat visar att politiker och företagsledare som vill dämpa eventuella försäljningsras, skydda anställda och behålla jobb inom tillverkningsindustrin, måste skicka en klar och tydlig signal till konsumenter att man kommer att göra allt för att rädda ett tillverkningsföretag i kris. I annat fall kan den negativa utvecklingen förvärras och leda till en konkurs.


IFN Working Paper nr 1093, "Bailing on the Car that Wasn’t Bailed Out: Bounding Consumer Responses to Financial Distress", är författat av Cristian Huse, Handelshögskolan i Stockholm och Nikita Koptyug, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Vill du veta mer? Kontakta Nikita Koptyug, nikita.koptyug@ifn.se.

Nikita Koptyug

Kontakt

Tel: 08 665 45 82
nikita.koptyug@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se