Working Paper No. 1108

Do R&D and ICT Affect Total Factor Productivity Growth Differently?

Investeringar i IKT och FoU har olika effekter på produktiviteten

Publicerad: 8 februari 2016, reviderad juni och november 2016Antal sidor: 34Nyckelord: ICT; R&D; Hardware; Software; Total factor productivity; Panel data analysis JEL-koder: L16; O33; O47
Publicerad version

Do R&D and ICT Affect Total Factor Productivity Growth Differently? Harald Edquist and Magnus Henrekson


Informations- och kommunikationsteknologin (IKT) och de innovationer som den möjliggjort har förändrat produktionsmönster och vårt sätt att leva på ett genomgripande sätt. Det har också lett till stora produktivitetsökningar, men dessa har krävt omfattande investeringar i FoU och i IKT. Vi finner i denna studie att det tar sju till åtta år innan IKT-investeringar får en positiv produktivitetseffekt, till skillnad från FoU-investeringar som har en mer omedelbar positiv effekt.

Utöver en direkt effekt bör vi förvänta oss att investeringar i IKT och FoU har indirekta s.k. överspillningseffekter genom att ett företags investeringar har en positiv påverkan på produktiviteten i andra företag i samma eller andra branscher. I denna studie undersöks förekomsten av sådana effekter på branschnivå i svenskt näringsliv från 1993 och till idag.

IKT-investeringar ställer särskilda krav
Resultaten visar att investeringar i FoU omgående får en positiv effekt på totalfaktorproduktiviteten (TFP) i näringslivet. Detta indikerar att det finns överspillningseffekter, dvs. FoU-investeringar har en produktivitetseffekt som är större än vad som kan förklaras av det investerande företagets egen satsning. I genomsnitt är en ökning av FoU-kapitalet med 10 % förknippad med en ökning av TFP med 1,3 %.

Däremot finner vi ingen omedelbar effekt på tillväxten i TFP av investeringar i IKT på branschnivå. Det är först efter 7–8 år som en sådan effekt kan identifieras. Detta tolkar vi som att det krävs fortgående förändringar i hur produktionen organiseras och investeringar i ny kompetens för att IKT-investeringar ska leda till högre produktivitet.

Den viktigaste policyslutsatsen från studien är att ett land bör utveckla ett institutionellt ramverk som uppmuntrar företagen till långsiktighet i sina investeringsbeslut.


IFN Working Paper nr 1108, "Do R&D and ICT Affect Total Factor Productivity Growth Differently?”, är författat av Harald Edquist, Ericsson Research, och Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Kontakta Magnus Henrekson, magnus.henrekson@ifn.se, om du vill veta mer.

Magnus Henrekson

Kontakt

Tel: 08 665 4502
magnus.henrekson@ifn.se

Born Globals

Fakta och önsketänkande

2018-03-26 Ferguson Henrekson Johannesson - Born Globals slutgiltig med omslag mars 2018 PUFF.jpg

Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson, IFN, är för fattare till denna rapport som är utgiven av Karl-Adam Bonniers stiftelse. Allmänintresset för born globals bygger på en förväntan om att dessa företag skulle kunna bli särskilt viktiga för jobbskapande och tillväxt. Men finns det då någon grund för en sådan förväntan, frågar sig författarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se