Working Paper No. 1110

Asymmetric Information in Auctions: Are Resellers Better Appraisers?

Mer information gör inte konsumenter till experter på att värdera bilar

Publicerad: 16 februari 2016Antal sidor: 58Nyckelord: Ascending (English) Auctions; Asymmetric Auctions; Experience; Learning; Winner’s Curse; Bid Shading; Signal Precision; ResellersJEL-koder: C51; D44; D82; L62

Asymmetric Information in Auctions: Are Resellers Better Appraisers? Nikita Koptyug


Om konsumenter och bilhandlare deltar i samma bilauktion kan konsumenter hamna i underläge. Bilhandlare har oftast större erfarenhet av att köpa och renovera bilar och bör därför vara bättre på att avgöra värdet på en begagnad bil, särskilt när informationen om bilens skick är begränsad. I denna uppsats visar jag att även med mycket information om bilens skick är konsumenter inte lika bra som bilhandlare på att värdera bilar.

En konsument som köper en begagnad bil vet sällan lika mycket som säljaren om bilens verkliga skick. Även om säljaren hade velat lämna ut all tänkbar information är problemet att säljaren inte kan garantera tillförlitligheten i informationen som hen tillhandahåller och därför fungerar andrahandsmarknaden sällan optimalt.

För att bemöta detta informationsproblem har auktionshus öppnats även på den svenska marknaden för begagnade bilar. Dessa fungerar både som marknadsplats och informationsgarant.

Mer information underlättar transaktioner
Genom att tillhandahålla tillförlitlig information om bilens skick kan auktionshusen underlätta för potentiella köpare att bättre värdera bilen. Därigenom skapas en mer effektiv marknad för både köpare och säljare.

En naturlig fråga i detta sammanhang är huruvida informationen som tillhandahålls faktiskt hjälper köpare att göra en bättre värdering och om informationen kan eliminera informationsskillnader mellan intressenterna. Det behöver inte betyda att alla värderar en bil lika, utan snarare att alla har samma förutsättningar.

I denna uppsats studerar jag om konsumenter blir lika bra på att värdera begagnade bilar som bilhandlare om alla får samma tillförlitliga information. Med hjälp av en auktionsmodell analyseras hur konsumenter och bilhandlare lägger bud i ett stort antal svenska bilauktioner och finner att bilhandlare är bättre på att värdera bilarna jämfört med konsumenterna.

Bilhandlarnas bud är mindre utspridda och generellt lägre jämfört med konsumenternas. Detta beror på att bilhandlarna genom erfarenhet bättre kan uppskatta bilarnas värde.

Marknaden kan effektiviseras ännu mer
Att konsumenter inte är lika bra som bilhandlare på att värdera begagnade bilar visar att det finns utrymme för effektivisering av begagnatmarknaden för bilar. Resultaten i denna studie indikerar att det finns information som bilhandlare har men som i nuläget inte presenteras för allmänheten.


IFN Working Paper nr 1110, "Asymmetric Information in Auctions: Are Resellers Better Appraisers?", är författat av Nikita Koptyug, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Kontakta Nikita, nikita.koptyug@ifn.se, om du vill veta mer.

Nikita Koptyug

Kontakt

Tel: 08 665 45 82
nikita.koptyug@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se