Working Paper No. 1111

What Prevents Women from Reaching the Top?

Det är svårare för kvinnor än för män att kombinera familj och chefskarriär

Publicerad: 18 februari 2016, reviderad september 2017, mars 2018 och mars 2019Antal sidor: 60Nyckelord: CEOs; Top executives; Gender gap; Career; Family; Qualifications JEL-koder: G34; J16; J24; J31

What Prevents Women from Reaching the Top? Matti Keloharju, Samuli Knüpfer och Joacim Tåg


Vi visar att kvinnliga chefer har lägre sannolikhet att bli utnämnda till vd och till välbetalda chefspositioner än män. Skillnader i kvalifikationer kan inte förklara detta då kvinnliga chefer är mer kvalificerade än männen. Istället visar vi att förklaringen är att kvinnorna halkar efter männen i karriären under de första fem åren efter familjebildning.

Vi analyserar karriärvägar och karakteristikor på personer som har chefsjobb 2011 i företag med mer än 10 anställda och som är i åldern 40–49 år. Syftet är att studera sannolikheten för män respektive kvinnor att bli vd och hur lönen ser ut i en jämförelse mellan könen. Vi visar att kvinnor har lägre sannolikhet att bli utnämnda till vd och få en hög lön.

 

Skillnader i egenskaper kan inte förklara skillnader i utnämningar och lön
Går dessa skillnader att förklara med olika observerbara egenskaper? För att studera denna fråga använder vi oss av ett omfattande datamaterial från Statistiska Centralbyrån, Bolagsverket och Riksarkivet.

Kvinnor har högre utbildning och har oftare än männen studerat ekonomi. Kvinnorna tenderar också att ha bytt företag oftare och de har oftare en bakgrund som ledningskonsulter. Kvinnornas bröder tenderar också att ha högre kognitiv förmåga än bröder till männen. Kvinnor är alltså i många dimensioner mer kvalificerade än männen.

Karriären stannar upp för kvinnor vid familjebildning, men inte för männen
Skillnader i egenskaper kan alltså inte förklara gapet i vd-utnämningar och lön. Detta trots att vi använder oss av flera olika egenskaper, allt från karriärvägar, utbildning, familjeförhållanden till intelligens.

Istället visar vi att karriärsutvecklingen under de första fem åren efter familjebildning är en stor bidragande orsak till att kvinnor inte når högre upp i näringslivet. Under denna period visar vi vidare att kvinnor på chefsjobb arbetar färre timmar och har högre frånvaro från jobbet än män på liknande positioner.


IFN Working Paper nr 1111, "What Prevents Women from Reaching the Top?", är författat av Matti Keloharju, Samuli Knüpfer och Joacim Tåg (Institutet för Näringslivsforskning). Vill du veta mer? Kontakta Joacim Tåg via e-post på joacim.tag@ifn.se.

Joacim Tåg

Kontakt

Tel: 08 665 4524
joacim.tag@ifn.se

Matti Keloharju

Kontakt

Tel: +358 40 353 8043
matti.keloharju@aalto.fi

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se