Working Paper No. 1129

The Local Impacts of Agricultural Subsidies: Evidence from the Canadian Prairies

Handelsreform i jordbruket hade stora effekter på den lokala ekonomin

Publicerad: 27 juni 2016Antal sidor: 45Nyckelord: Agricultural Trade Liberalization; Export Subsidy; Market Access; SpilloversJEL-koder: F14; O13; Q16; Q17; Q18

The Local Impacts of Agricultural Subsidies: Evidence from the Canadian Prairies Ray Bollman och Shon Ferguson


1995 avskaffade den kanadensiska regeringen subventioner av jordbruksprodukter som transporterades med järnväg avsedda för export. Reformen ledde till ett hårdare ekonomiskt klimat där bönder fick mindre betalt för sina produkter. Denna studie visar att påfrestningen ledde till att sysselsättningen på landsbygden, även utanför jordbrukssektorn, minskade.

År 1897 införde den kanadensiska staten transportsubventioner på en rad jordbruksråvaror – spannmål, oljeväxter och baljväxter – som fraktades med järnväg och som var avsedda för export. Subventionen räknades efter vikt och var också större ju längre sträcka produkterna transporterades till hamnen. Det var i första hand bönder i Kanadas västra inland – långt från exporthamnarna – som drog nytta av detta finansiella stöd. Men år 1995 avskaffades subventionerna. Reformen innebar att en av världens äldsta jordbrukssubventioner gick i graven.

Resultatet av reformen var att lokala priser på spannmål sjönk kraftigt, med 8-17 procent beroende på avståndet till exporthamnen, eftersom dessa priser bestäms av priset i exporthamnen minus kostnaden för att frakta spannmålet dit. För jordbruk som låg förhållandevis nära hamnen innebar reformen en lindrig prisminskning, medan jordbruk lokaliserade förhållandevis långt från hamnen drabbades av mycket lägre lokala priser, dvs. sämre betalt för spannmål.

Många sidoeffekter på landsbygden
Denna studie visar att avskaffandet av exportsubventionen påverkade böndernas inkomst negativt. Detta ledde i sin tur till att flera bönder lämnade branschen och att värdet på jordbruksmark minskade. Den lokala sysselsättningen utanför jordbrukssektorn skonades inte heller av reformen, utan minskade systematiskt på ställen där reformen slog hårdast mot bönderna. Resultatet tyder på att reformen innebar stora negativa indirekta effekter på den lokala sysselsättningen i de mest utsatta områdena jämfört med sysselsättningen i områden som var mindre påverkade av reformen. Analysen estimerar att sidoeffekterna på sysselsättning är flera gånger större än den kanadensiska regeringens egna skattningar gjorda med s.k. input-output-modeller.

Naturligt experiment
Den abrupta och ojämnt fördelade ökningen av fraktkostnaderna som man upplevde främst i västra Kanada efter 1995 fungerar som ett naturligt experiment. Vi kan utvärdera effekterna av minskad inkomst från jordbruksprodukter, på priser på jordbruksmark, på antalet bönder och på den lokala sysselsättningen utanför jordbrukssektorn. Studien visar att de påfrestningar som orsakas av en sådan reform kan ha stora och ogynnsamma indirekta effekter på den lokala ekonomin.


IFN Working Paper 1129, "The Local Impacts of Agricultural Subsidies: Evidence from the Canadian Prairies", är författat av Shon Ferguson, Institutet för Näringslivsforskning, och Ray Bollman, Brandon University och University of Saskatchewan. Vill du veta mer? Kontakta Shon Ferguson på shon.ferguson@ifn.se.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se