Working Paper No. 1157

Misvaluation and Financial Constraints: Method of Payment and Buyer Identity in Mergers & Acquisitions

Publicerad: 15 mars 2017Antal sidor: 32Nyckelord: Mergers and acquisitions; Investments; Asymmetric information; Stock misvaluation; Financial frictionsJEL-koder: D82; G32; G34

Misvaluation and Financial Constraints: Method of Payment and Buyer Identity in Mergers & Acquisitions Aron Berg


Sammanslagningar av företag sker ofta samtidigt men i vågor. Jag studerar teoretiskt om sammanslagningar sker inom eller mellan sektorer och om betalning sker med pengar eller aktier. Fler uppköp mellan branscher sker när börsen är övervärderad på grund av asymmetrisk information. Lägre finansieringskostnader leder till fler sammanslagningar.

Mer än hälften av alla företagssammanslagningar sedan slutet av 1800-talet har skett i vågor, det vill säga många sammanslagningar samtidigt under en kortare period. Ett tydligt exempel är den så kallade dotcom-vågen under 1990-talet då många IT-företag bytte ägare.

Dessa vågor av sammanslagningar är inte alltid likartade utan kan skilja sig åt. Skillnaderna kan exempelvis utgöras av i vilken utsträckning som företag inom eller mellan branscher slås samman och vilken typ av betalningsmedel som används. Under 1980-talet var det vanligare med kontanta betalningsmedel, medan det under 1960- och 1990-talen istället var vanligare att det uppköpande företaget betalade med egna aktier.

Enligt tidigare teorier skapas sammanslagningsvågor av teknologisk utveckling och förändringar i regelverk. Nyare teorier betonar att vågor även kan skapas av så kallad asymmetrisk information, där det uppköpande och uppköpta företaget har olika mycket information om värdet på de båda bolagen. Denna uppsats bygger vidare på dessa senare teorier.

Företag i samma bransch bättre informerade om varandra
Den teori jag utvecklar visar att uppköp i högre grad sker mellan branscher när företag på börsen är övervärderade. Det beror på att de uppköpande företagen kan erbjuda egna aktier som betalningsmedel till ägarna av företag de vill köpa.

Eftersom aktierna värderas till mer än deras ”riktiga värde”, kommer uppköparna att göra en god affär om de betalar med aktier istället för pengar. Detta kan enbart hända när det föreligger så kallad asymmetrisk information, det vill säga att köpare och säljare har olika mycket information om värdet på, i detta fall, betalningsmedlet.

I min studie utgår jag ifrån att företag är bättre informerade om företag inom samma bransch. Uppköpare kan därför endast utnyttja informationsasymmetrin om de köper företag i andra branscher.

Undervärderad börs förstärker effekter av finansieringskostnader
Om kostnaden för finansiering av uppköp genom monetära transaktioner minskar, förutsäger min teori att uppköp mellan sektorer kommer att öka. Det gäller särskilt under perioder då börsen är undervärderad. Orsaken är att vid undervärdering kan inte det uppköpande företaget få ut lika mycket av sina aktier som betalning och kontanter blir då det viktigare betalningsmedlet.


IFN Working Paper 1157, ”Misvaluation and Financial Constraints: Method of Payment and Buyer Identity in Mergers & Acquisitions”, är författat av Aron Berg vid Institutet för Näringslivsforskning. Kontakta Aron (aron.berg@ifn.se) om du är intresserad av att veta mer.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se