Working Paper No. 1162

Equilibrium Supply Security in a Multinational Electricity Market with Renewable Production

Försörjningstryggheten på en integrerad europeisk elmarknad

Publicerad: 11 april 2017Antal sidor: 38Nyckelord: Capacity mechanism; Decentralized policy making; Multinational electricity market; Network investment; Security of supplyJEL-koder: D24; H23; L94; Q48

Equilibrium Supply Security in a Multinational Electricity Market with Renewable Production Thomas Tangerås


Att upphandla produktionsreserver och bygga ut elnätet är de vanligaste sätten att skydda konsumenterna mot avbrott och höga priser, men ger färre incitament att sänka förbrukningen och investera i ny produktion. Denna uppsats undersöker konsekvenserna av nationella beslut för att öka försörjningstryggheten på en multinationell elmarknad.

Större delen av den nya elproduktionen i många länder kommer från förnybara energikällor. Den ojämna produktionen från vind- och solkraft riskerar att i vissa lägen leda till bortkoppling av konsumenter för att upprätthålla stabiliteten i elsystemet.

Alternativet är att säkerställa tillräcklig annan kapacitet som täcker upp för bortfallet av produktion. En del av denna kapacitet kommer att tas i bruk endast ett fåtal timmar under året. Då måste istället spotpriserna vara mycket höga under dessa få timmar för att investeringarna ska vara marknadsmässigt lönsamma.

Sådana pristoppar är impopulära, inte minst då de kan innebära ekonomiska förluster för kunder som inte kan styra sin elförbrukning.

Ett välfungerande elsystem bygger på att försörjningstryggheten kan upprätthållas, det vill säga tillräcklig elproduktion för att täcka efterfrågan till acceptabla elpriser.

Denna uppsats utvecklar en ekonomisk modell för att undersöka vilka faktorer som påverkar nationella beslut om försörjningstryggheten och de samhällsekonomiska konsekvenserna på en multinationell elmarknad.

Effektreserver och marknadsintegration ökar försörjningstryggheten
En sätt att öka försörjningstryggheten är att upphandla effektreserver. Därmed sjunker behovet av investeringar på spotmarknaden och även spotpriserna sjunker. Men de lägre elpriserna leder också till överkonsumtion. Alla dessa effekter spiller över på kringliggande länder på en integrerad elmarknad.

Nationellt beslutade effektreserver kan alltså vara för låga eller för höga från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Detta beror på om värdet av den ökade försörjningstryggheten utomlands är mer eller mindre ekonomiskt betydelsefullt än kostnaden av överkonsumtionen utomlands.

Nätinvesteringar är en annan lösning. Med bättre marknadsintegration minskar risken för resursbrist och den befintliga produktionskapaciteten utnyttjas på ett bättre sätt. Nationellt beslutade nätinvesteringar blir för små om länderna inte tar hänsyn till de fulla positiva effekterna av marknadsintegration. Nationella regleringar för nätinvesteringar kommer därför sannolikt att vara otillräckliga och bör utökas med internationell finansiering.

Utvecklade finansiella marknader och samarbete ökar effektiviteten
Behovet av effektreserver för att dämpa spotpriserna minskar när brukarna kan prissäkra sin elkonsumtion genom finansiella kontrakt. Det finansiella prisskyddet innebär att det blir optimalt med större prisflexibilitet, och man kan överlåta åt spotmarknaden att ta hand om en större andel av försörjningstryggheten.

En välfungerande och konkurrensmässig finansiell marknad utgör därför en värdefull komponent i ett effektivt elsystem med en stor andel förnybar elproduktion.


IFN Working Paper nr 1162, "Equilibrium Supply Security in a Multinational Electricity Market with Renewable Production", är författat av Thomas Tangerås. Kontakta författaren, thomas.tangeras@ifn.se, om du vill veta mer.

Thomas Tangerås

Kontakt

Tel: 08 665 4526
Mobil: 070 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se