Working Paper No. 1170

Schumpeterian Entrepreneurship in Europe Compared to Other Industrialized Regions

Underskott på nytt och innovativt företagande i Europa

Publicerad: 16 maj 2017, reviderad juni 2018Antal sidor: 33Nyckelord: Billionaire entrepreneurs; Innovation; Institutions; Regulation; Schumpeterian entrepreneurship; Self-employmentJEL-koder: L50; M13; O31; P14

Schumpeterian Entrepreneurship in Europe Compared to Other Industrialized Regions Magnus Henrekson och Tino Sanandaji


Europa lider av ett underskott på entreprenörskap jämfört med Nordamerika. När Europas höga inkomstnivå och stora satsningar på FoU beaktas framkommer ett underskott på entreprenörskap även vid en jämförelse med Kina och de rika länderna i Ostasien. 

I denna studie undersöks om Europa lider av ett underskott på entreprenörskap relativt andra jämförbara länder och regioner. Vi använder en definition av entreprenörskap i linje med den österrikiske nationalekonomen Joseph Schumpeters, dvs. det handlar om nya innovativa företag grundade av en entreprenör som eftersträvar och har potential att få stort genomslag.

Fyra mått på entreprenörskap
Studiens första bidrag är att utveckla fyra internationellt jämförbara mått på graden av schumpeterianskt entreprenörskap: antal individer per capita som blivit dollarmiljardärer genom att bygga nya företag från grunden, venture capital-investeringar som andel av BNP, antal storföretag per capita grundade av en entreprenör sedan 1990 och antalet så kallade unicorns, dvs. företag grundade sedan 2000 med ett marknadsvärde på minst en miljard dollar.

Studiens andra bidrag är att på basis av de fyra måtten utvärdera graden av entreprenörskap i Europa relativt andra jämförbara länder och regioner. Jämfört med USA/Nordamerika underpresterar Europa enligt samtliga fyra mått. När hänsyn tas till Europas höga per capita-inkomst och höga teknologiska nivå framkommer att Europa har ett underskott i entreprenörskap även vid en jämförelse med Kina och de rika länderna i Ostasien. Slående är den höga graden av schumpeterianskt entreprenörskap i Kina, särskilt i jämförelse med Östeuropa.

Missriktade politikåtgärder mot företagssektorn
En viktig policyslutsats för Europas del är att allt för stort fokus lagts på att skapa goda betingelser för små och medelstora företag generellt sett. Istället bör politikåtgärderna riktas mot att ge bättre incitament till schumpeterianskt entreprenörskap, dvs. till individer och nya företag som på basis av en innovativ affärsidé har potential att utveckla verksamheter som kan få stor samhällsekonomisk betydelse.


IFN Working Paper nr 1170, "Schumpeterian Entrepreneurship in Europe Compared to Other Industrialized Regions", är författat av Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), och Tino Sanandaji, Institute for Economic and Business History Research, Handelshögskolan i Stockholm. Kontakta Magnus Henrekson, magnus.henrekson@ifn.se, om du vill veta mer.

 

 

Magnus Henrekson

Kontakt

Mobil: 070 222 97 00
magnus.henrekson@ifn.se

EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

eu-och-teknologiskiftet-(1).gif


Hur kan EU dra nytta av teknologiskiftet? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, EU och teknologiskiftet. Två kapitel i årets upplaga är skrivna av IFN-forskare.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se