Working Paper No. 1174

Management Practices and the Quality of Primary Care

Kortare vårdköer med goda managementmetoder

Publicerad: 20 juni 2017Antal sidor: 18Nyckelord: Management quality; Primary care; Quality of care; Accessibility, World Management SurveyJEL-koder: H42; I11; L23; L33
Publicerad version

Management Practices and the Quality of Primary Care Jannis Angelis, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl


Hur väl styrs svenska vårdcentraler? Intervjuer med verksamhetschefer om vårdcentralernas drift visar på hög managementkvalitet i primärvården. Knappt några vårdcentraler får riktigt låga poäng på det managementindex som används. Detta är betydelsefullt, eftersom vårdcentraler med goda managementmetoder har kortare köer. Däremot har de inte nöjdare patienter.

I denna rapport undersöks den operativa driften i primärvården, genom intervjuer med verksamhetschefer på 119 vårdcentraler i Sverige. Hur mycket vet man om det arbete som utförs och vad som kan förbättras? Sätter man utmanande mål som utvärderas och följs upp? Arbetar man aktivt med att rekrytera, utveckla och behålla talangfulla medarbetare?

Studien visar att svensk primärvård kännetecknas av god styrning och ledning med en hög lägstanivå. De mest utvecklade metoderna finns inom området funktioner och processer, till exempel systematiskt förbättringsarbete. Personalområdet ser svagare ut och har därmed störst förbättringspotential.

Högre managementkvalitet på privata vårdcentraler
Sedan landstingen införde vårdval i primärvården har antalet privata vårdcentraler ökat och nu drivs fyra av tio vårdcentraler i privat regi, nästan alla som aktiebolag. Intervjuerna i rapporten visar att de privata vårdcentralerna i genomsnitt har högre managementkvalitet än de offentliga.

Den största skillnaden finns på personalområdet, där privata vårdcentraler bland annat gör mer för att behålla högpresterande medarbetare.

Ett annat resultat är att vårdcentraler som har listade patienter med sämre socioekonomiska förutsättningar har högre managementkvalitet, framför allt inom området målstyrning. Vårdvalet tycks dock inte ha avhjälpt problemet med att personer i socialt utsatta grupper är mindre nöjda med den vård de får.

Vårdgarantin uppfylls i högre grad
De studerade managementmetoderna syftar till att möjliggöra så god vård som möjligt till en given kostnad. Detta visar sig i att patienter vid vårdcentraler med hög managementkvalitet oftare får besökstid hos en allmänläkare inom sju dagar. Vårdcentralernas användande av managementmetoder kan därmed bidra till att den nationella vårdgarantin uppfylls. Däremot är patienterna inte nöjdare med besök hos vårdcentraler med hög managementkvalitet.


IFN Working Paper nr 1174, "Management Practices and the Quality of Primary Care", är författat av Jannis Angelis, KTH och IFN, Anna Häger Glenngård, Lunds universitet och IFN, och Henrik Jordahl, IFN. Vill du veta mer? Kontakta Henrik Jordahl på e‑post: henrik.jordahl@ifn.se.

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Jannis Angelis

Kontakt

Mobil: 070 679 7030
jannis.angelis@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se