Working Paper No. 1175

Payroll Taxes and Firm Performance

Effekten av sänkta arbetsgivaravgifter på vinster, investeringar och produktivitet

Publicerad: June 20, 2017, reviderad april 2018Antal sidor: 29Nyckelord: Payroll taxes; Labor costs; Profitability; Labor productivity; Investments; Windfall gain; Tax subsidy; Firm survivalJEL-koder: D22; H22; J38; L25

Payroll Taxes and Firm Performance Niklas Kaunitz and Johan Egebark


Hur påverkas företag av sänkta lönekostnader? Vi svarar på denna fråga genom att studera effekterna av en svensk reform som väsentligt minskade arbetsgivaravgiften för anställda i åldrarna 19–25 år.

Syftet med reformen, som genomfördes år 2007, var att minska ungdomsarbetslösheten genom att stimulera företag att anställa unga personer. Vi använder ålderssammansättningen hos företagens anställda innan reformen genomfördes (dvs. år 2006) för att undersöka hur företag reagerar på en plötslig sänkning av lönekostnaderna.

Vi visar att det inte finns någon effekt på företagsnedläggningar eller på företagens lönsamhet under två år efter reformens genomförande. Inte heller finner vi någon effekt på investeringar, vilket förmodligen förklaras av den korta undersökningsperioden. Slutligen tyder våra resultat på att de anställdas produktivitet sjönk, vilket är i linje med ekonomisk teori.


IFN Working Paper nr 1175, "Payroll Taxes and Firm Performance", är författat av Niklas Kaunitz, Stockholms universitet, och Johan Egebark, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Arbetsförmedlingen. Kontakta författarna för mer information: johan.egebark@ifn.se och niklas.kaunitz@sofi.su.se.

Johan Egebark

Kontakt

Tel: 0732 54 29 26
johan.egebark@ifn.se

Glädjeparadoxen

Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse

Glädjeparadoxen.gif

Den här boken, författad av Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanadaji, spårar rötterna till den svenska skolans problem via en djupdykning i forskning och modern historia. På 1800-talet slog den progressiva utbildningsfilosofin igenom, med fokus på glädje, elevdemokrati och elevledd undervisning. Problemet var bara att den nya pedagogiken inte fungerade som det var tänkt. Forskningen tyder inte på att elever lär sig mer när de har roligt.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se