Working Paper No. 1175

Payroll Taxes and Firm Performance

Effekten av sänkta arbetsgivaravgifter på vinster, investeringar och produktivitet

Publicerad: June 20, 2017, reviderad april 2018Antal sidor: 29Nyckelord: Payroll taxes; Labor costs; Profitability; Labor productivity; Investments; Windfall gain; Tax subsidy; Firm survivalJEL-koder: D22; H22; J38; L25

Payroll Taxes and Firm Performance Niklas Kaunitz and Johan Egebark


Hur påverkas företag av sänkta lönekostnader? Vi svarar på denna fråga genom att studera effekterna av en svensk reform som väsentligt minskade arbetsgivaravgiften för anställda i åldrarna 19–25 år.

Syftet med reformen, som genomfördes år 2007, var att minska ungdomsarbetslösheten genom att stimulera företag att anställa unga personer. Vi använder ålderssammansättningen hos företagens anställda innan reformen genomfördes (dvs. år 2006) för att undersöka hur företag reagerar på en plötslig sänkning av lönekostnaderna.

Vi visar att det inte finns någon effekt på företagsnedläggningar eller på företagens lönsamhet under två år efter reformens genomförande. Inte heller finner vi någon effekt på investeringar, vilket förmodligen förklaras av den korta undersökningsperioden. Slutligen tyder våra resultat på att de anställdas produktivitet sjönk, vilket är i linje med ekonomisk teori.


IFN Working Paper nr 1175, "Payroll Taxes and Firm Performance", är författat av Niklas Kaunitz, Stockholms universitet, och Johan Egebark, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Arbetsförmedlingen. Kontakta författarna för mer information: johan.egebark@ifn.se och niklas.kaunitz@sofi.su.se.

Johan Egebark

Kontakt

Tel: 0732 54 29 26
johan.egebark@ifn.se

Born Globals

Fakta och önsketänkande

2018-03-26 Ferguson Henrekson Johannesson - Born Globals slutgiltig med omslag mars 2018 PUFF.jpg

Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson, IFN, är för fattare till denna rapport som är utgiven av Karl-Adam Bonniers stiftelse. Allmänintresset för born globals bygger på en förväntan om att dessa företag skulle kunna bli särskilt viktiga för jobbskapande och tillväxt. Men finns det då någon grund för en sådan förväntan, frågar sig författarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se