Working Paper No. 1175

Payroll Taxes and Firm Performance

Effekten av sänkta arbetsgivaravgifter på vinster, investeringar och produktivitet

Publicerad: June 20, 2017, reviderad april 2018Antal sidor: 29Nyckelord: Payroll taxes; Labor costs; Profitability; Labor productivity; Investments; Windfall gain; Tax subsidy; Firm survivalJEL-koder: D22; H22; J38; L25

Payroll Taxes and Firm Performance Niklas Kaunitz and Johan Egebark


Hur påverkas företag av sänkta lönekostnader? Vi svarar på denna fråga genom att studera effekterna av en svensk reform som väsentligt minskade arbetsgivaravgiften för anställda i åldrarna 19–25 år.

Syftet med reformen, som genomfördes år 2007, var att minska ungdomsarbetslösheten genom att stimulera företag att anställa unga personer. Vi använder ålderssammansättningen hos företagens anställda innan reformen genomfördes (dvs. år 2006) för att undersöka hur företag reagerar på en plötslig sänkning av lönekostnaderna.

Vi visar att det inte finns någon effekt på företagsnedläggningar eller på företagens lönsamhet under två år efter reformens genomförande. Inte heller finner vi någon effekt på investeringar, vilket förmodligen förklaras av den korta undersökningsperioden. Slutligen tyder våra resultat på att de anställdas produktivitet sjönk, vilket är i linje med ekonomisk teori.


IFN Working Paper nr 1175, "Payroll Taxes and Firm Performance", är författat av Niklas Kaunitz, Stockholms universitet, och Johan Egebark, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Arbetsförmedlingen. Kontakta författarna för mer information: johan.egebark@ifn.se och niklas.kaunitz@sofi.su.se.

Johan Egebark

Kontakt

Tel: 0732 54 29 26
johan.egebark@ifn.se

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se