Working Paper No. 1175

Payroll Taxes and Firm Performance

Effekten av sänkta arbetsgivaravgifter på vinster, investeringar och produktivitet

Publicerad: June 20, 2017Antal sidor: 29Nyckelord: Payroll taxes; Labor costs; Profitability; Labor productivity; Investments; Windfall gain; Tax subsidy; Firm survivalJEL-koder: D22; H22; J38; L25

Payroll Taxes and Firm Performance Johan Egebark och Niklas Kaunitz


Hur påverkas företag av sänkta lönekostnader? Vi svarar på denna fråga genom att studera effekterna av en svensk reform som väsentligt minskade arbetsgivaravgiften för anställda i åldrarna 19–25 år.

Syftet med reformen, som genomfördes år 2007, var att minska ungdomsarbetslösheten genom att stimulera företag att anställa unga personer. Vi använder ålderssammansättningen hos företagens anställda innan reformen genomfördes (dvs. år 2006) för att undersöka hur företag reagerar på en plötslig sänkning av lönekostnaderna.

Vi visar att det inte finns någon effekt på företagsnedläggningar eller på företagens lönsamhet under två år efter reformens genomförande. Inte heller finner vi någon effekt på investeringar, vilket förmodligen förklaras av den korta undersökningsperioden. Slutligen tyder våra resultat på att de anställdas produktivitet sjönk, vilket är i linje med ekonomisk teori.


IFN Working Paper nr 1175, "Payroll Taxes and Firm Performance", är författat av Johan Egebark, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Arbetsförmedlingen, och Niklas Kaunitz, Stockholms universitet. Kontakta författarna för mer information: johan.egebark@ifn.se och niklas.kaunitz@sofi.su.se.

Johan Egebark

Kontakt

Tel: 0732 54 29 26
johan.egebark@ifn.se

Essäer om medborgarlön

Pengar för ingenting

2018-02-02 pengar-for-ingenting-222x300.jpg

Andreas Bergh och Mårten Blix är medförfattare i antologin Pengar för ingenting (Timbro förlag 2018). Frågan som författarna försöker besvara är om medborgarlön är en nödvändig reform eller är det ett grundskott mot principen att välfärdsstaten vilar på en balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se