Working Paper No. 1181

Agricultural Trade Reform, Reallocation and Technical Change: Evidence from the Canadian Prairies

Ökad konkurrens påskyndade den tekniska utvecklingen inom jordbruket

Publicerad: 26 september 2017Antal sidor: 35Nyckelord: Agricultural Trade Liberalization; Export Subsidy; Technical Change; Farm Size; Firm HeterogeneityJEL-koder: F14; O13; Q16; Q17; Q18
Publicerad version

Agricultural Trade Reform, Reallocation and Technical Change: Evidence from the Canadian Prairies Mark Brown, Shon Ferguson och Crina Viju


1995 avskaffades subventioner för export med järnväg av jordbruksprodukter i Kanada. Reformen ledde till ökad konkurrens där bönder fick mindre betalt för sina produkter. Denna studie visar att reformen också ledde till snabbare teknikutveckling genom nya tekniker för utsäde och omfördelning av arealer till högteknologiska bönder.

Subventioner för export med järnväg av jordbruksprodukter har funnits under mycket lång tid i Kanada, men de avskaffades 1995. Det var i första hand bönder i Kanadas västra inland som kunde dra nytta av detta finansiella stöd. Subventionen gällde huvudsakligen spannmål, oljeväxter och baljväxter. 

Tidigare forskning visar att reformen som avskaffade exportsubventionerna ledde till att lokala priser på spannmål minskade kraftigt, med 8–17 procent beroende på avståndet till exporthamnen. För bondgårdar som låg förhållandevis nära hamnen innebar reformen en lindrig prisminskning, medan bondgårdar förhållandevis långt från hamnen fick väsentligt mindre betalt för spannmål.

Effektivare och mer miljövänlig teknik
Den plötsliga och ojämnt fördelade ökningen av fraktkostnaderna som man efter 1995 erfor främst i västra Kanada kan betraktas som ett naturligt experiment. Detta möjliggör en utvärdering av effekterna av ökad konkurrens på mekanismerna som förklarar den aggregerade teknikutvecklingen inom jordbruket.

Vår studie visar att avskaffandet av exportsubventionen påverkade böndernas val av teknik. I början av 1990-talet utvecklades ett nytt sätt att så utsäde. Den nya tekniken minskade jordbearbetningen, vilket sparade både bränsle och arbetskraft jämfört med det gamla systemet där man var tvungen att köra flera gånger över åkern med olika maskiner. Dessutom ledde den nya tekniken till mindre jorderosion.

Effekter på kort och lång sikt
Vår empiriska analys tyder på att bönder i de mest utsatta områdena bytte till den nya tekniken i en mycket snabbare takt jämfört med bönder i områden som var mindre påverkade av reformen under de första åren. Den långsiktiga analysen tyder på att omfördelningen av arealer från lågteknologiska till högteknologiska bönder förklarar en större andel av den totala teknikutvecklingen.


IFN Working Paper 1181, “Agricultural Trade Reform, Reallocation and Technical Change: Evidence from the Canadian Prairies”, är författat av Mark Brown, Statistics Canada, Shon Ferguson, Institutet för Näringslivsforskning, och Crina Viju, Carleton University. Vill du veta mer? Kontakta Shon Ferguson på shon.ferguson@ifn.se.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se