Working Paper No. 1187

Homothetic Preferences Revealed

Ny metod gör det enklare att identifiera konsumenters preferenser

Publicerad: 9 november 2017Antal sidor: 13Nyckelord: Graphical Analysis; Homotheticity; Money Metric Utility; Recoverability; Revealed PreferenceJEL-koder: C14; C91; D11; D12
Publicerad version

Homothetic Preferences Revealed Jan Heufer och Per Hjertstrand


Ett vanligt antagande inom nationalekonomin är att individer har s.k. homotetiska preferenser. Detta innebär att individer konsumerar varor i samma proportion oberoende av hur stor deras inkomst är. Denna studie presenterar en ny metod för att identifiera homotetiska preferenser från data över priser och konsumerade kvantiteter för varor.

Hur väljer konsumenter varor? Väljer konsumenter olika beroende på kön, ålder eller andra faktorer? Metoden som föreslås i denna studie kan besvara dessa frågor.

När en konsument väljer mellan endast två varor så kan den föreslagna metoden också användas för att grafiskt illustrera konsumentens preferenser. Detta ger en tydligare förståelse för hur konsumenter väljer mellan varor. 

Metoden tillämpas på experimentella data över altruistiska konsumtionsval. Resultaten visar att det är svårt att avgöra om konsumenters preferenser är olika utan att anta att preferenserna är homotetiska.

När man antar homotetiska preferenser visar resultaten att det är stor variation i deltagarnas preferenser. Vissa deltagare gör själviska konsumtionsval medan andra deltagare visar starka preferenser för att göra mer altruistiska konsumtionsval.


IFN Working Paper nr 1187, "Homothetic Preferences Revealed", är författat av Jan Heufer, Erasmus School of Economics, och Per Hjertstrand, Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Per Hjertstrand på per.hjertstrand@ifn.se.

Per Hjertstrand

Kontakt

Tel: 08 665 4557
per.hjertstrand@ifn.se

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

Kollektivavtal-framsida.gif

 Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid av Lars Calmfors, Simon Ek och Per Skedinger, IFN, samt Ann-Sofie Kolm, Stockholms universitet, analyseras olika sätt att göra lönebildningen mer flexibel. Analysen utmanar den etablerade synen inom partsorganisationerna på hur lönebildningen bör fungera. 

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se