Working Paper No. 1187

Homothetic Preferences Revealed

Ny metod gör det enklare att identifiera konsumenters preferenser

Publicerad: 9 november 2017Antal sidor: 13Nyckelord: Graphical Analysis; Homotheticity; Money Metric Utility; Recoverability; Revealed PreferenceJEL-koder: C14; C91; D11; D12

Homothetic Preferences Revealed Jan Heufer och Per Hjertstrand


Ett vanligt antagande inom nationalekonomin är att individer har s.k. homotetiska preferenser. Detta innebär att individer konsumerar varor i samma proportion oberoende av hur stor deras inkomst är. Denna studie presenterar en ny metod för att identifiera homotetiska preferenser från data över priser och konsumerade kvantiteter för varor.

Hur väljer konsumenter varor? Väljer konsumenter olika beroende på kön, ålder eller andra faktorer? Metoden som föreslås i denna studie kan besvara dessa frågor.

När en konsument väljer mellan endast två varor så kan den föreslagna metoden också användas för att grafiskt illustrera konsumentens preferenser. Detta ger en tydligare förståelse för hur konsumenter väljer mellan varor. 

Metoden tillämpas på experimentella data över altruistiska konsumtionsval. Resultaten visar att det är svårt att avgöra om konsumenters preferenser är olika utan att anta att preferenserna är homotetiska.

När man antar homotetiska preferenser visar resultaten att det är stor variation i deltagarnas preferenser. Vissa deltagare gör själviska konsumtionsval medan andra deltagare visar starka preferenser för att göra mer altruistiska konsumtionsval.


IFN Working Paper nr 1187, "Homothetic Preferences Revealed", är författat av Jan Heufer, Erasmus School of Economics, och Per Hjertstrand, Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Per Hjertstrand på per.hjertstrand@ifn.se.

Per Hjertstrand

Kontakt

Tel: 08 665 4557
per.hjertstrand@ifn.se

Born Globals

Fakta och önsketänkande

2018-03-26 Ferguson Henrekson Johannesson - Born Globals slutgiltig med omslag mars 2018 PUFF.jpg

Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson, IFN, är för fattare till denna rapport som är utgiven av Karl-Adam Bonniers stiftelse. Allmänintresset för born globals bygger på en förväntan om att dessa företag skulle kunna bli särskilt viktiga för jobbskapande och tillväxt. Men finns det då någon grund för en sådan förväntan, frågar sig författarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se