Working Paper No. 1199

Threatening to Buy: Private Equity Buyouts and Antitrust Policy

Riskkapitalbolags hot om uppköp kan frambringa företagsförvärv

Publicerad: 6 februari 2018Antal sidor: 6Nyckelord: Antitrust policy; M&As; Private equity; Temporary ownershipJEL-koder: G32; G34; L13; L22; L40
Publicerad version

Threatening to Buy: Private Equity Buyouts and Antitrust Policy Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg


I denna studie visar vi att hotet om uppköp från ett riskkapitalbolag kan frambringa företagsförvärv av etablerade företag som annars inte skulle ha skett. Dessa företagsförvärv höjer konsumentnyttan i närvaro av en välfungerande konkurrensmyndighet.

Riskkapitalbolag har under senare år blivit allt vanligare som ägare av företag i många länder runt om i världen.

En central aspekt av riskkapitalägande är att det är temporärt. Riskkapitalbolag finansierar köp av s.k. målföretag delvis genom lån och delvis genom pengar från fonder de rest och dessa fonder stängs ner efter ett antal år.

Riskkapitalister är alltså ägare som köper målföretag i syfte att omstrukturera och sälja dessa vidare inom en relativt kort tidshorisont.

Temporärt ägande är centralt
I denna uppsats visar vi att riskkapitalbolag som köper målföretag för temporärt ägande har starkare incitament att investera och omstrukturera dessa än vad permanenta ägare har. Orsaken är att riskkapitalbolagen maximerar försäljningspriset för det omstrukturerade målföretaget som de efter sin ägarperiod kommer att sälja.

Ofta säljs dessa omstrukturerade målföretag till ett konkurrerande etablerat företag på samma produktmarknad. Det pris som ett etablerat företag kommer att vilja betala för det omstrukturerade målföretaget är skillnaden mellan den vinst man får som ägare och den vinst man får om en rival istället står som ägare.

När riskkapitalister förbättrar ett målföretag tar man hänsyn till att framtida potentiella ägare inte bara kommer att betala mer för att ta del av ökade vinster – man kommer också att bjuda mer för att undvika minskade vinster som förlorare i budkonkurrensen.

Det starka incitament som riskkapitalbolagen har för att genomföra aggressiva omstruktureringar, leder nu till att de etablerade företagen kommer att försöka hindra riskkapitalbolagen från att köpa potentiella målbolag.

Således visar vi att det är tillräckligt med ett hot om uppköp från ett riskkapitalbolag för att frambringa ett företagsförvärv genomfört av ett etablerat företag.

Riskkapitalbolag kan indirekt främja konsumentnyttan
Ett centralt problem som forskning inom industriell ekonomi har lyft fram är att vissa företagsförvärv som vore bra för konsumenter inte sker på grund av att de minskar vinsterna för de företag som slås samman. Skälet är att förvärvet främst gynnar konkurrenterna på marknaden som kan passa på att öka sina marknadsandelar när förvärvet sker.

I vår analys visar vi emellertid att hotet om ett uppköp från ett riskkapitalbolag kan få ett etablerat företag att genomföra ett förvärv som det annars inte skulle ha gjort.

Således kan närvaron av en aktiv riskkapitalsektor i ett land eller i en industri hjälpa konkurrensmyndigheter att öka konsumentnyttan genom att konsumentförbättrande företagsförvärv frambringas.


IFN Working Paper nr 1199, "Threatening to Buy: Private Equity Buyouts and Antitrust Policy" är författat av Pehr-Johan Norbäck (IFN), Lars Persson (IFN) samt Joacim Tåg (IFN). Kontakta Lars på e-postadress lars.persson@ifn.se om du vill veta mer.

 

Pehr-Johan Norbäck

Kontakt

Tel: 08 665 4522
Mobil: 073 574 3379
pehr-johan.norback@if...

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

Joacim Tåg

Kontakt

Tel: 08 665 4524
joacim.tag@ifn.se

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se