Working Paper No. 1200

Avoiding the Housewife Stigma: Self-Employment as a Female Career Choice

Egenföretagande som ett alternativ till att vara hemmafru

Publicerad: 12 februari 2018, reviderad mars 2018Antal sidor: 42Nyckelord: Career choice; Entrepreneurship; Marriage; Self-employment; WomenJEL-koder: J16; J12; J13; J22; L26

Avoiding the Housewife Stigma: Self-Employment as a Female Career Choice Carl Magnus Bjuggren och Magnus Henrekson


Denna studie visar att egenföretagande utgör ett alternativ för kvinnor att stanna kvar på arbetsmarknaden samtidigt som de har kontroll över sitt arbetsschema och sin fritid. Genom att kvarstå på arbetsmarknaden undviker de den stigmatisering som det kan innebära att vara hemmafru.

Trots att kvinnor dominerar de flesta universitetsutbildningar är det långt ifrån alla som väljer att delta på arbetsmarknaden. En andel av de högutbildade kvinnorna kommer att avsluta sina professionella karriärer för att ta hand om barn och familj medan mannen fortsätter sin professionella karriär.

Dessa mönster är lättare att urskilja i länder som USA. I Sverige, liksom i de andra nordiska välfärdsstaterna, är arbetsmarknadsdeltagande normen för kvinnor.

I dessa fall utgör egenföretagande ett alternativ för kvinnor att stanna kvar på arbetsmarknaden samtidigt som de har kontroll över sitt arbetsschema och sin fritid. Genom att stanna kvar på arbetsmarknaden undviker de den stigmatisering som det innebär att vara hemmafru.

Kvinnor gifta med höginkomstmän oftare egenföretagare
Vi visar att sannolikheten för egenföretagande är större hos kvinnor som gifter sig med män i toppen av inkomstfördelningen jämfört med kvinnor som gifter sig men män i mitten av fördelningen. Sannolikheten för renodlat egenföretagande ökar med 128–176 procent för de kvinnor som gifter sig med män i toppen av inkomstfördelningen.

Vi beräknar att 44–75 procent av denna ökning beror på att hushållets inkomst ökar. En ökad inkomst för hushållet kan kompensera för de ekonomiska risker det innebär att vara egenföretagare. Resterande 25–56 procent beräknar vi vara en effekt av egenföretagande i syfte att undvika den stigmatisering som det innebär att vara hemmafru.

Denna slutsats underbyggs vidare genom att vi studerar inkomsten hos de kvinnor som gifter sig med män i toppen av inkomstfördelningen. När vi jämför inkomsten före och efter giftermål för samma individer finner vi att giftermål minskar inkomsten, både för kvinnor som är egenföretagare och för de som är anställda.

Minskningen i inkomst är särskilt framträdande för de som väljer att bli egenföretagare efter det att de gifter sig. Vi tolkar detta egenföretagande som ett karriärsval som möjliggör ett mer flexibelt arbetsschema i utbyte mot en lägre lön.


IFN Working Paper nr 1200, "Avoiding the Housewife Stigma: Self-Employment as a Female Career Choice​", är författat av Carl Magnus Bjuggren och Magnus Henrekson, båda Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm. Kontakta Carl Magnus Bjuggren på e-postadress carl.magnus.bjuggren@ifn.se om du vill veta mer.

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

Kollektivavtal-framsida.gif

 Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid av Lars Calmfors, Simon Ek och Per Skedinger, IFN, samt Ann-Sofie Kolm, Stockholms universitet, analyseras olika sätt att göra lönebildningen mer flexibel. Analysen utmanar den etablerade synen inom partsorganisationerna på hur lönebildningen bör fungera. 

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se