Working Paper No. 1201

What is the Cost of Privatization for Workers?

Hur ska vi förstå privatisering från ett samhällsperspektiv?

Publicerad: 5 mars 2018, reviderad januari 2019 och februari 2021Antal sidor: 54Nyckelord: Employment; Entrepreneurship; Family; Health; Labor; Privatization; State-owned enterprises (SOEs); Unemployment; WagesJEL-koder: G34; J24; J63; L26; L33; M51

What is the Cost of Privatization for Workers? Martin Olsson och Joacim Tåg


I denna studie visar vi att privatiseringar av statliga och kommunala bolag i Sverige påverkar anställda negativt men leder till högre produktivitet i företagen.

Privatiseringar är återigen på agendan i både Europa och Asien, med statliga intäkter från privatiseringar som når rekordnivåer. Trots att många beslutsfattare är benägna att privatisera såväl statliga som kommunala företag är det fortfarande oklart hur privatiseringar påverkar anställda då forskningen främst fokuserat på företagsutfall. Den forskning som finns om anställda har typiskt använt sig av små urval från östeuropeiska länder.

Privatiseringar under två decennier studeras
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur anställda i offentliga företag påverkas vid en privatisering. Registerdata från Statistiska Centralbyrån används för att studera hur privatiseringar i Sverige de senaste två decennierna har påverkat anställda i termer av arbetslöshet, löneutveckling och benägenheten att starta eget företag.

Negativa effekter för anställda
Genom att över tid jämföra karriärer för anställda i statliga och kommunala bolag som privatiseras med anställda i offentliga bolag som inte privatiseras finner vi att privatiseringar påverkar anställda i genomsnitt genom:

  • ökad arbetslöshet
  • lägre löneinkomster på kort sikt
  • ökat egenföretagande

Vi finner ingen effekt på förtidspension, hälsa, eller sannolikheten att skilja sig. Flera bevis tyder på att ett ökat egenföretagande kommer av tidigare anställda startar eget i avsaknad av andra anställningsmöjligheter. Hela 72 % av företagen som startas är enskilda firmor, inkomsterna uppgår till endast hälften av vad de tidigare tjänade som arbetstagare och de nya företagen anställer få personer och har låg produktivitet.

Positiva effekter för företagen
På företagssidan finner vi att produktiviteten i företag som privatiseras ökar. Samtidigt är sysselsättningen oförändrad vilket tillsammans med resultaten för anställda tyder på att privatiseringar leder till högre personalomsättning.

Studiens främsta bidrag är att analysera hur anställda påverkas vid en privatisering. Genom att analysera effekter av privatiseringar på både anställda och företag ger den en ökad förståelse för de samhällsekonomiska konsekvenserna av privatiseringar.


IFN Working Paper nr 1201, "What is the Cost of Privatization for Workers?" är författat av Martin Olsson och Joacim Tåg, båda vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Vill du veta mer? Kontakta Martin Olsson via e-post på martin.olsson@ifn.se.

Martin Olsson

Kontakt

Tel: 08-665 558
martin.olsson@ifn.se

Joacim Tåg

Kontakt

Tel: 08 665 4524
joacim.tag@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se