Working Paper No. 1201

What is the Cost of Privatization for Workers?

Privatiseringar under lågkonjunktur ökar risken för arbetslöshet

Publicerad: 5 mars 2018, reviderad januari 2019Antal sidor: 43Nyckelord: Employment; Privatization; State-owned enterprises (SOEs); UnemploymentJEL-koder: J24; J63; L33; M51

What is the Cost of Privatization for Workers? Martin Olsson och Joacim Tåg


I denna studie visar vi att privatiseringar i Sverige har lett till högre arbetslöshet, speciellt för personer med utsatt position på arbetsmarknaden. Beslutsfattare bör undvika privatiseringar under lågkonjunkturer – det är enbart dessa privatiseringar som för med sig högre arbetslöshet.

Privatiseringar är återigen på agendan i både Europa och Asien, med statliga intäkter från privatiseringar som når rekordnivåer.

Trots att många beslutsfattare är benägna att privatisera såväl statliga som kommunala företag vet vi ganska lite om hur privatiseringar påverkar de anställda. Den forskning som finns har typiskt använt sig av små urval från östeuropeiska länder.

Privatiseringar under två decennier studeras
Denna studie använder sig av registerdata från Statistiska Centralbyrån för att studera hur privatiseringar i Sverige de senaste två decennierna har påverkat anställda i termer av arbetslöshet och löneutveckling.

Genom att över tid jämföra karriärer för anställda i statliga och kommunala aktiebolag som privatiseras med anställda i offentliga aktiebolag som inte privatiseras finner vi följande.

Privatiseringar har lett till ökad arbetslöshet för anställda i upp till åtta år efter privatiseringen. Men privatiseringar har varit förenade med högre arbetslöshetsrisk enbart om de genomförts under lågkonjunkturer.

Privatisera inte i lågkonjunktur
Våra resultat visar att de samhällsekonomiska kostnaderna av privatiseringar kan vara större än vad tidigare forskning har indikerat. Dessutom finner vi för första gången belägg för att privatiseringar är speciellt skadliga för anställda om de sker under lågkonjunkturer.

Beslutsfattare som önskar privatisera statliga och kommunala bolag bör således sträva efter att genomföra privatiseringar i goda tider istället för i dåliga.


IFN Working Paper nr 1201, "What is the Cost of Privatization for Workers?" är författat av Martin Olsson och Joacim Tåg, båda vid Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Martin Olsson via e-post på martin.olsson@ifn.se.

Martin Olsson

Kontakt

Tel: 08-665 558
martin.olsson@ifn.se

Joacim Tåg

Kontakt

Tel: 08 665 4524
joacim.tag@ifn.se

EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

eu-och-teknologiskiftet-(1).gif


Hur kan EU dra nytta av teknologiskiftet? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, EU och teknologiskiftet. Två kapitel i årets upplaga är skrivna av IFN-forskare.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se