Working Paper No. 1203

Financial and Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society

Institutionella reformer för en mer entreprenöriell ekonomi i EU

Publicerad: 16 mars 2018Antal sidor: 14Nyckelord: Entrepreneurship; Institutions; Reform; European Union; InnovationJEL-koder: D02; L26; O38; O43; P11

Financial and Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society Claire Economidou, Luca Grilli, Magnus Henrekson och Mark Sanders


Ökad innovationsförmåga och mer entreprenörskapsaktivitet är viktiga förutsättningar för att stärka EU:s ekonomier. Detta kräver institutionella reformer över ett brett spektrum. Denna essä presenterar bidragen i ett specialnummer av en tidskrift om de reformer av det institutionella ramverket som kan bana väg för ett mer entreprenöriellt EU.

De tolv bidragen i specialnumret av tidskriften Small Business Economics behandlar fem olika aspekter av det entreprenöriella ekosystemet:

  1. de grundläggande institutioner såsom rättssäkerhet och skydd av äganderätten;
  2. tillgången till och incitamenten att använda ny kunskap;
  3. det finansiella systemets förmåga att kanalisera resurser till entreprenörssektorn;
  4. arbetsmarknadens funktionssätt; och
  5. hur samspelet mellan det institutionella ramverket och det produktiva entreprenörskapet resulterar i ekonomisk tillväxt.

Reformstrategin bör utgå från mångfalden inom EU
Generellt måste EU-ländernas institutionella ramverk liberaliseras, men en framgångsrik reformstrategi måste ta hänsyn till att varje land är unikt och över tiden har utvecklat sina egna institutionella förutsättningar. Den entreprenöriella aktiviteten och viljan att anställa skiljer sig också väsentligt åt mellan unionens länder. Reformer bör också genomföras stegvis.

Det finns inte en enda reformstrategi som passar EU:s alla 28 medlemsländer; i stället är det viktigt att reformer tillåts utgå från den politiska och ekonomiska mångfald som råder i dagens Europa.

Tio av de tolv bidragen i specialnumret av tidskriften är ett resultat av forskning inom ramen för FIRES (Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society), ett konsortium som erhållit finansiering från EU:s Horizon 2020 Research and Innovation Programme.

Syftet med FIRES är att utveckla en forskningsbaserad reformstrategi för hur ökat entreprenörskap kan skapa en inkluderande och hållbar tillväxt i Europa. Totalt medverkar ca 40 forskare från nio europeiska institutioner i forskningsprogrammet.


IFN Working Paper nr 1203, "Financial and Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society", är författat av Claire Economidou, University of Piraeus, Luca Grilli, Politecnico di Milano, Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning, och Mark Sanders, Utrecht University. Kontakta Magnus Henrekson, magnus.henrekson@ifn.se, om du vill veta mer.

Magnus Henrekson

Kontakt

Tel: 08 665 4502
magnus.henrekson@ifn.se

Born Globals

Fakta och önsketänkande

2018-03-26 Ferguson Henrekson Johannesson - Born Globals slutgiltig med omslag mars 2018 PUFF.jpg

Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson, IFN, är för fattare till denna rapport som är utgiven av Karl-Adam Bonniers stiftelse. Allmänintresset för born globals bygger på en förväntan om att dessa företag skulle kunna bli särskilt viktiga för jobbskapande och tillväxt. Men finns det då någon grund för en sådan förväntan, frågar sig författarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se