Working Paper No. 1207

Analysts' Disagreement and Investor Decisions

Så kan investerare fatta bättre investeringsbeslut vid överoptimistisk rådgivning

Publicerad: 19 april 2018Antal sidor: 22Nyckelord: Strategic Information Transmission; Disagreement; Upward-biased Experts; Commitment Power; Noisy ObservationJEL-koder: G11; G14; G17; D83

Analysts' Disagreement and Investor Decisions Wolfgang Gick och Alex Weissensteiner


Finansiella analytiker som ger råd åt investerare är ofta för optimistiska i sina prognoser över framtida avkastning, vilket kan leda till systematiskt suboptimala investeringar. Denna uppsats utvecklar en teoretisk modell där investeraren konsulterar med analytiker på ett sätt som gör att denne får en mer sanningsenlig information och därför kan fatta bättre investeringsbeslut.

Eftersom investerare är beroende av analytikers expertis, uppstår frågan huruvida investerare förlitar sig på denna fullt ut eller om de har någon strategi för att korrigera för eventuellt missvisande rekommendationer från analytiker.

Det finns ett visst stöd i tidigare forskning för att investerare kan kompensera för snedvriden rådgivning genom att på ett strategiskt sätt använda sig av fler än en analytiker. Denna uppsats utvecklar en teoretisk modell för att förklara den underliggande logiken bakom detta resultat.

Överdrivna prognoser kan korrigeras
I modellen finns två analytiker och en investerare. Investeraren vet att båda analytikerna överdriver framtida avkastning med en viss mängd (”snedvridning”), och väljer den analytiker som har minst snedvridning. Investeraren förbinder sig samtidigt till den valda analytikern att även ta hänsyn till den andra analytikerns information.

På så sätt kan investeraren till viss del korrigera för de överdrivna prognoserna, eftersom analytikern med minst snedvridna rekommendationer kommer att reagera på den information som investeraren redan fått från marknaden.

Bättre med två analytiker
Våra resultat indikerar med andra ord att konsultation med fler än en analytiker kan göra att investeraren får en mer sanningsenlig information och kan fatta bättre investeringsbeslut, även om båda analytikerna är för optimistiska i sina rekommendationer.

Denna korrigering sker naturligt när de två analytikerna skiljer sig åt i sin snedvridning och när investeraren på ett trovärdigt sätt kan förbinda sig till en av dessa.


IFN Working Paper  nr 1207, "Analysts' Disagreement and Investor Decisions", är författat av Wolfgang Gick, Institutet för Näringslivsforskning och School of Economics and Management, Free University of Bozen-Bolzano, Italien, samt Alex Weissensteiner, School of Economics and Management, Free University of Bozen-Bolzano, Italien. Vill du veta mer? Kontakta Wolfgang Gick, wolfgang.gick@ifn.se.

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se