Working Paper No. 1208

Supply Function Equilibrium over a Constrained Transmission Line I: Calculating Equilibria

Konkurrensen på en elmarknad med flaskhalsar

Publicerad: 20 april 2018Antal sidor: 52Nyckelord: Supply function equilibrium; Electricity markets; Market power; Locational pricing of electricityJEL-koder: C62; C65; D43; L13; L94

Supply Function Equilibrium over a Constrained Transmission Line I: Calculating Equilibria Keith Ruddell


Flaskhalsar i elnätet kan leda till lokalt höjda elpriser men även till att konkurrensen försvagas då elmarknaden splittras upp. Denna uppsats analyserar konkurrensen på en elmarknad med flaskhalsar. Med simuleringar identifierar jag exempel där producenter med marknadsmakt medvetet väljer sin produktion så att marknaden splittras upp.  

El handlas på auktioner där varje producent bjuder ut ett knippe säljordrar med olika begärda styckpriser, vilket resulterar i en utbudskurva. Så länge som nätet inte överbelastas accepteras säljordrar med de lägsta begärda priserna så att efterfrågan kan mötas till lägsta kostnad för konsumenterna.

I ett elnät begränsas överföringen bl.a. av att ledningen blir för varm och smälter om överföringskapaciteten överskrids. När överföringen når den gränsen så splittras elmarknaden upp i mindre delar med olika priser. Det innebär att produktionsresurserna inte kan utnyttjas lika effektivt och i genomsnitt får konsumenterna ett högre pris.

Ny beräkningsmodell

I denna uppsats utvecklar jag en ny beräkningsmodell. Modellen antar att varje producent väljer sin utbudskurva i syfte att maximera sin egen vinst, dvs. varje producent tar hänsyn till hur utbudskurvan påverkar priser, försäljning och flaskhalsar. Modellen kan användas för att i detalj simulera budgivningen på en elmarknad med flaskhalsar och bristfällig konkurrens.

Svag konkurrens kan leda till att flaskhalsar uppstår oftare

En konsekvens av flaskhalsar är att priserna kan höjas lokalt. Vidare försvagas konkurrensen på elmarknaden. Med simuleringar identifierar jag fall där vinstmaximerande aktörer medvetet väljer produktionsnivån så att marknaden splittras upp, dvs. svag konkurrens kan medföra att flaskhalsar uppstår oftare.


IFN Working Paper nr 1208, "Supply Function Equilibrium over a Constrained Transmission Line I: Calculating Equilibria", är författat av Keith Ruddell, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Kontakta Keith på e-postadress Keith.Ruddell@ifn.se om du vill veta mer.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se