Working Paper No. 1235

Self-employed Immigrants and Their Employees: Evidence from Swedish Employer-Employee Data

Utrikes födda företagare anställer andra utrikes födda

Publicerad: 25 september 2018Antal sidor: 37Nyckelord: Self-employment; Immigrants; Employment; Employees; SwedenJEL-koder: J61; L26; F22; J21

Self-employed Immigrants and Their Employees: Evidence from Swedish Employer-Employee Data Mats Hammarstedt och Chizheng Miao


Företagare födda i länder utanför Europa anställer oftare än andra företagare personer födda i länder utanför Europa samt nyanlända. Företagande bland utrikes födda spelar därför en viktig roll i integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden.

Det är väl känt att utrikes födda från länder utanför Europa har problem att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Tidigare forskning har också visat att personer från länder i exempelvis Mellanöstern oftare än andra utrikes födda är aktiva som företagare. Inte sällan sätts därför förhoppningar till att företagande ska vara en väg in på arbetsmarknaden för utrikes födda, dels genom att utrikes födda startar egna företag, dels på grund av att utrikes födda anställer andra utrikes födda i sina verksamheter.

Syftet med denna studie är att kartlägga hur företagandet bland utrikes födda personer utvecklats under 2000-talet samt att studera vilka personer som anställs i företag som ägs och drivs av utrikes födda. Studien genomförs med hjälp av registerdata från Statistiska Centralbyrån som gör det möjligt att länka arbetsgivare och anställda till varandra.

Egenföretagandet bland utrikes födda har ökat under 2000-talet

Vi finner att andelen företagare varierar mellan olika grupper av utrikes födda. I flera av grupperna har andelen företagare ökat under 2000-talet. Bland män är personer födda i Mellanöstern oftare än andra aktiva som företagare medan den högsta andelen företagare bland kvinnor återfinns bland personer födda i länder i Europa. Personer med kort vistelsetid i Sverige är mer sällan än andra aktiva som företagare, vilket understryker att företagande kräver egenskaper som förvärvas med ökad tid i Sverige.

Egenföretagarnas ursprung påverkar vem som anställs

Utrikes födda företagare har mer sällan än inrikes födda företagare anställda i sina företag. Dock anställer utrikes födda företagare oftare än inrikes födda företagare utrikes födda personer i sina företag. Inte minst anställer företag vilka ägs och drivs av personer födda i länder utanför Europa oftare än andra företag personer med utomeuropeiskt ursprung samt personer som vistats kort tid – mindre än fem år – i Sverige. Detta understryker att företagande bland utrikes födda spelar stor roll för integrationen av utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden.

Slutligen framkommer även att utrikes födda företagare oftare än inrikes födda företagare anställer sina respektive i företagen. Familjesituationen spelar en viktig roll för utrikes föddas möjligheter att starta företag och att försörja sig som företagare i Sverige.


IFN Working Paper nr 1235, “Self-employed Immigrants and Their Employees: Evidence from Swedish Employer-Employee Data”, är författat av Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och Institutet för Näringslivsforskning, och Chizheng Miao, Linnéuniversitetet. Vill du veta mer? Kontakta Mats Hammarstedt på mats.hammarstedt@ifn.se eller mats.hammarstedt@lnu.se

Mats Hammarstedt

Kontakt

Tel: 0772 288 000
Mobil: 0730 619 194
mats.hammarstedt@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se