Working Paper No. 1244

Location Choices of Swedish Independent Schools: How Does Allowing for Private Provision Affect the Geography of the Education Market?

Hög befolkningstäthet samt högutbildade och utrikesfödda föräldrar lockar friskolor

Publicerad: 5 november 2018Antal sidor: 52Nyckelord: Private provision; Mixed markets; Education sector; Modifiable Areal Unit ProblemJEL-koder: H44; I28; L19; R32
Publicerad version

Location Choices of Swedish Independent Schools: How Does Allowing for Private Provision Affect the Geography of the Education Market? Karin Edmark


Svenska friskolor etableras oftare i områden med högre befolkningstäthet, samt i områden där en större andel av eleverna har föräldrar som är högutbildade. Friskolor etableras också oftare i områden där fler av eleverna har utrikes bakgrund.

Denna rapport analyserar etableringsbesluten bland de fristående lågstadieskolor som startade efter friskolereformen 1992. Efter reformen ökade antalet friskolor dramatiskt. Rapporten visar att de oftare startade i områden som kan kännetecknas som mer urbana, i avseendet att de hade högre befolkningstäthet bland barn i skolåldern, en större andel högutbildade föräldrar, samt en lägre andel elever med svenskfödda föräldrar.

Resultat i linje med tidigare forskning
Våra resultat stämmer överens såväl med vad tidigare svenska rapporter på området har funnit, som med den internationella litteraturen. Resultaten är dessutom stabila med avseende på en rad alternativa statistiska skattningsmetoder samt alternativa definitioner av lokala områden. Det finns också indikationer på att friskolor oftare etableras i områden med högre inkomstspridning, samt att de i mindre utsträckning etableras i kommuner med vänstermajoritet i kommunfullmäktige. De här resultaten är dock inte lika stabila, och ska därför tolkas med försiktighet.

Detaljerade data ger nya analysmöjligheter
Rapporten studerar lokaliseringsbesluten för fristående lågstadieskolor som startade under 1992–2000. Genom att använda detaljerade data över både skolor, det lokala elevunderlaget och andra lokala faktorer, kan en rad faktorer som potentiellt kan påverka sannolikheten för skoletablering undersökas. Tillgången till uppgifter på en detaljerad geografisk nivå innebär vidare att flera alternativa mått på vad som är relevanta lokala områden för en skoletablering kan analyseras. På det viset kan det undersökas om de resultat som ges är stabila för gradvisa förändringar i måtten på lokala områden, eller grannskap. 


IFN Working Paper nr 1244, "Location Choices of Swedish Independent Schools: How Does Allowing for Private Provision Affect the Geography of the Education Market?", är författat av Karin Edmark, SOFI, Stockholms universitet, samt Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Karin Edmark, karin.edmark@sofi.su.se.

 

Karin Edmark

Kontakt

Mobil: 073 399 0592
karin.edmark@sofi.su.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se