Working Paper No. 1272

Foreign Investors and Domestic Company Growth: Evidence from US Venture Capital Investments in Sweden

Så skapas snabbare jobbtillväxt i nystartade företag

Publicerad: 12 maj 2019Antal sidor: 40Nyckelord: Domestic; Employment; Foreign; International; Venture CapitalJEL-koder: G24; J21; F16; F30; F65; F66

Foreign Investors and Domestic Company Growth: Evidence from US Venture Capital Investments in Sweden Thomas Hellmann, Alexander Montag och Joacim Tåg


Nystartade företag är viktiga för Sveriges tillväxt. Hotas denna tillväxt av att utländska venture capital-bolag prioriterar internationell framför lokal tillväxt? Nej, utländska venture capital-bolag bör uppmuntras till fler investeringar då de skapar snabbare jobbtillväxt än deras svenska motsvarigheter.

Forskning har visat att nya snabbväxande bolag är centrala för tillväxten i ett land. Dock finns en oro för att jobbtillväxten i Sverige hotas om utländska venture capital-bolag (VC-bolag) investerar i svenska bolag. Trots att utländska VC-bolag har kapital, väletablerade nätverk och spetskompetens som främjar tillväxt är farhågan att deras fokus främst är på expansion utanför Sverige och att den lokala verksamheten då blir lidande. Skulle den svenska tillväxten bli högre om lokala VC-bolag gjorde investeringarna istället för utländska?

Amerikanska investerare skapar snabbare jobbtillväxt
Denna uppsats kartlägger och analyserar VC-investeringar i Sverige mellan 1998 och 2012, gjorda av svenska och amerikanska VC-bolag.

Vi finner att jobbtillväxten är snabbare efter att amerikanska VC-bolag investerat än då svenska VC-bolag gjort det. Sannolikheten att få ytterligare finansiering är dessutom högre efter en investering av de amerikanska bolagen. Dessa resultat håller även efter att vi beaktat selektionseffekter, det vill säga att amerikanska bolag investerar i andra typer av företag än de svenska.

Det finns även överlag en korrelation mellan jobbtillväxt och VC-investeringar. Svenska VC-investeringar ger en ökning med 20–22 procent av sysselsättningen i Sverige, medan motsvarande siffror för amerikanska VC-investeringar är 34–50 procent. Dessutom finns en korrelation mellan VC-investeringar och jobbtillväxt samt med antalet nystartade bolag inom samma kommun och bransch där en investering görs. Denna korrelation är starkare för amerikanska VC-investeringar än för svenska.

En slutsats från uppsatsen är att utländska VC-bolag bör uppmuntras att investera i Sverige om vi vill öka jobbtillväxten i svenska nystartade företag, i regioner och branscher där dessa är verksamma. Oron att dessa VC-bolag främst skulle satsa på tillväxt av verksamhet utomlands, på bekostnad av den svenska, är inte befogad.


IFN Working Paper nr 1272, "Foreign Investors and Domestic Company Growth: Evidence from US Venture Capital Investments in Sweden" är författat av Thomas Hellmann (Saïd Business School, University of Oxford och NBER), Alexander Montag (Saïd Business School, University of Oxford) samt Joacim Tåg (Institutet för Näringslivsforskning). Vill du veta mer? Kontakta Joacim Tåg via e-post på joacim.tag@ifn.se.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se