Working Paper No. 1287

Retail and Place Attractiveness: The Effects of Big-Box Entry on Property Values

Nyetablerad stormarknad ökar bostadspriser på orten

Publicerad: 14 juni 2019Antal sidor: 29Nyckelord: Retail trade; Large retailers; Property values; Place attractiveness; Difference-in-differences estimationJEL-koder: D22; P25; R12; R32

Retail and Place Attractiveness: The Effects of Big-Box Entry on Property Values Sven-Olov Daunfeldt, Oana Mihaescu, Özge Öner och Niklas Rudholm


Stormarknader kan leda till att trafik och andra ljud- och miljöföroreningar ökar, men även till positiva ekonomiska effekter. Denna studie visar att de positiva effekterna, mätta som prisökning på bostäder, är större än eller lika stora som de negativa effekterna. Skillnaden i effekter beror på avstånd till varuhuset.

Studien använder etableringen av IKEA-varuhus på fem svenska orter som ett så kallat kvasi-experiment för att identifiera attraktionseffekten vid olika avstånd från varuhuset. Öppnandet av ett IKEA-varuhus på en ort ökar bostadspriser med i genomsnitt 4,4 procent, vilket motsvarar drygt 60.000 kronor. Prisökningens storlek varierar med avstånd till varuhuset, men är inte ens i dess direkta närhet negativ.

Förorening eller bekvämlighet?
Motståndare till exempelvis IKEA:s stormarknader hävdar att de genererar oljud, försämrar miljön samt har bieffekter i form av ökad trafik, nedskräpning och fler brott. Förespråkare hävdar att tillgång till stora detaljhandelsplatser leder till direkta, positiva ekonomiska effekter, till exempel ökad försäljning och fler anställda. Men de leder även till positiva bieffekter: ökad bekvämlighet samt större möjligheter till jämförelse och effektivitet i handeln för dem som bor i stormarknadens närhet.

I teorin påverkar både negativa och positiva bieffekter individers benägenhet att köpa en bostad i närområdet till en stormarknad. Då försäljningspriser på bostäder speglar individernas samlade värdering av dessa effekter, så utnyttjar författarna förändringar i bostadspriser i samband med öppnandet av ett IKEA-varuhus för att fånga effekten av stormarknader på en orts attraktionskraft.

Avstånd till stormarknad spelar roll
Studien visar att stormarknader i genomsnitt har en positiv påverkan på ortens attraktionskraft. Men effekten är icke-linjär i avståndet till varuhuset. Prisförändringen antar en inverterad U-form med en lång svans. För bostäder närmast IKEA tar de negativa och positiva effekterna ut varandra, medan bostäder på 1,5 km avstånd i genomsnitt ökar med knappt 7 procent i pris efter varuhusets etablering. Den positiva effekten fortsätter att öka upp till ett avstånd på 2 km, men planar därefter långsamt ut till cirka 2 procent vid avståndet 10 km.

Författarnas slutsats är att stormarknaders negativa effekter på attraktionskraft snabbt avtar med ökat avstånd, medan de positiva effekterna är stora och avtar mycket långsamt. Då ett IKEA-varuhus vanligtvis är den största detaljvaruhandlaren på en ort, kan effekterna ses som en övre gräns för effekten av ett nytt varuhus. Effekterna är större, och mer ihållande, än i tidigare studier av dagligvaruhandel, vilket tyder på att stormarknader som IKEA har större positiva bieffekter trots att de besöks mer sällan.


IFN Working Paper nr 1287, ”Retail and Place Attractiveness: The Effects of Big-box Entry on Property Valuesy”, är författat av Sven-Olov Daunfeldt, Handels forskningsinstitut och Högskolan Dalarna; Oana Mihaescu, Handels forskningsinstitut; Özge Öner, Institutet för Näringslivsforskning och Jönköping International Business School; och Niklas Rudholm, Handels forskningsinstitut. Vill du veta mer? Kontakta Özge Öner, ozge.oner@ifn.se.

Özge Öner

Kontakt

Tel: 08 665 4519
oo263@cam.ac.uk

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se