Working Paper No. 1290

Local Rates of New Firm Formation: An Empirical Exploration Using Swedish Data

Tillgång till kvalificerad arbetskraft viktigast för lokalt entreprenörskap

Publicerad: 27 juni 2019Antal sidor: 43Nyckelord: Entrepreneurship; New firm formation; Geography; Human capital; Agglomeration; Local growth; StartupsJEL-koder: R11; L26; M13; R30

Local Rates of New Firm Formation: An Empirical Exploration Using Swedish Data Martin Andersson, Niclas Lavesson och Mark D. Partridge


Branschstruktur, geografi och agglomeration av företag spelar roll för bildandet av nya företag, men i slutändan skapas nya företag av människor. Därför är det inte förvånande att vi finner att den viktigaste faktorn som driver det lokala entreprenörskapet är egenskaperna hos de lokala invånarna. 

Vi undersöker de relativa rollerna av utbud och efterfrågan som bestämningsfaktorer för rumslig variation i bildandet av nya företag. Lokal tillväxt driver lokalt entreprenörskap endast i tjänstebranscher. Vi finner också att den genomsnittliga företagsstorleken har en negativ påverkan på lokalt bildande av nya företag, men effekten varierar mellan branscher. Lokal industriell mångfald är bara positivt för företagsbildande i högteknologiska och kunskapsintensiva aktiviteter. Resultaten visar också att större avstånd till urbana centra är associerade med att fler företag bildas. Den enda lokala faktorn som konsistent påverkar företagsbildande positivt i alla branscher är den lokala tillgången på kvalificerad arbetskraft.

Slutsatsen är att branschstruktur, geografi och tätheten av företag spelar roll, men den viktigaste faktorn som driver lokalt entreprenörskap är egenskaperna hos de lokala invånarna.


IFN Working Paper nr 1290, "Local Rates of New Firm Formation: An Empirical Exploration using Swedish Data", är författat av Martin Andersson, Blekinge Tekniska Högskola, Entreprenörskapsforum, Instituitet för Näringslivsforskning (IFN) och CIRCLE, Lunds universitet, Niclas Lavesson, CIRCLE, Lunds universitet och Helsingborgs kommun, och Mark D. Partridge, Ohio State University, Columbus, US; Jinan University, Guangzhou, China och GSSI L’Aquila, Italien. Kontakta Martin Andersson, martin.andersson@bth.se, om du vill veta mer.

Martin Andersson

Kontakt

Tel: 0455 38 56 57
Mobil: 0733 67 38 67
martin.andersson@bth.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se