Working Paper No. 1291

A Theory of Gazelle Growth: Competition, Venture Capital Finance and Policy

Organisk tillväxt och förvärv komplementerande strategi för gasellföretag

Publicerad: 2 juli 2019Antal sidor: 50Nyckelord: Gazelles; Acquisitions; Organic growth; Entrepreneurial policy; Venture capital; Financial support JEL-koder: G24; G34; G38; L10; L26
Publicerad version

A Theory of Gazelle Growth: Competition, Venture Capital Finance and Policy Mehmet Caglar Kaya och Lars Persson


Hur kan gasellföretags tillväxt förbättras och bli mer uthållig? Vi visar att åtgärder som minskar gasselföretagens finansiella kostnader kan stimulera tillväxten genom förvärv. Anledningen är att de minskade finansiella kostnaderna för gasellerna också minskar möjligheten för dominerande företag att genomföra förhindrande förvärv.

I policydebatten diskuteras allt oftare att ett av Europas största tillväxtproblem är att framgångsrika uthålliga gasellföretag saknas, dvs. unga företag som växer exceptionellt snabbt och därigenom snabbt skapar nya jobb och välstånd. I denna debatt förutsätts att gasellföretagen växer organiskt, dvs. investerar i nya anläggningar och nya verksamheter. Men gasellföretag kan växa på olika sätt. Utgångspunkten i denna uppsats är att gasellföretag antingen kan växa organiskt eller genom att förvärva lämpliga målföretag.

Sänkta kostnader för organisk tillväxt ger lägre förvärvspriser
Vår analys visar att lägre kostnader för gasellföretagens organiska tillväxt kan öka incitamenten för förvärvstillväxt. När kostnaden för organisk tillväxt är hög för ett gasellföretag kommer det dominerande företaget på produktmarknaden ha stor nytta av att förvärva målföretaget. Förvärvet minskar inte bara det dominerande företagets kostnader utan hindrar även gasellföretaget från att expandera.

När kostnaden för organisk tillväxt sjunker kan ett förvärv av det dominerande företaget inte längre bromsa gasellföretagets tillväxt. Gasellföretaget kan därför förvärva målföretaget till ett lägre pris.

Låga finansieringskostnader en nyckelfaktor
Ett av de största hindren för tillväxt för gasellföretag är finansieringskostnader för att sätta upp nya anläggningar. Att erhålla stöd från riskkapitalbolag ökar gasellföretagets möjlighet till organisk tillväxt då finansieringskostnaden minskar. Men detta behöver inte nödvändigtvis leda till mer organisk tillväxt utan kan istället leda till mer tillväxt genom förvärv.

Anledningen är att dessa minskade finansiella kostnader för gasellföretagen också minskar möjligheten för dominerande företag att använda förhindrande förvärv av målföretag. Åtgärder som förbättrar både finansmarknaden för gasellföretag och marknaden för företagsuppköp ter sig därför av stor vikt för att stimulera gasellföretagens tillväxt.

Organisk tillväxt och förvärv är komplement
Politiker är framförallt intresserade av att främja utvecklingen för gasellföretag, eftersom sådana företag skapar många jobb genom organisk tillväxt. Men om gasellföretag i allt större utsträckning växer genom förvärv är det möjligt att färre nya jobb skapas på kort sikt, och att intresset för att stimulera gasellföretags tillväxt kan minska. Det bör dock noteras att det ofta förekommer kompletterande investeringar i samband med gasellföretags uppköp. Forskning visar att förvärvstillväxt har en positiv effekt på framtida organisk tillväxt, vilket i sin tur kommer att öka sysselsättningen. Således bör beslutsfattare beakta att förvärv och organisk tillväxt hos gasellföretag är komplement.


IFN Working Paper nr 1291, "A Theory of Gazelle Growth: Competition, Venture Capital Finance and Policy" är författat av Mehmet Caglar Kaya (Lunds universitet) och Lars Persson (Institutet för Näringslivsforskning). Vill du veta mer? Kontakta Lars Persson via e-post på lars.persson @ifn.se

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

Mehmet Caglar Kaya

Kontakt

Mobil: 073 870 7327
mehmet_caglar.kaya@ne...

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se