Working Paper No. 1306

Collaborative Innovation Blocs and Antifragility

Samarbete är nyckeln till ett välmående ekonomiskt system

Publicerad: 20 november 2019, reviderad december 2019 och februari 2020Antal sidor: 25Nyckelord: Evolutionary economics; Institutional Economics; Entrepreneurship; Innovation; Institutions JEL-koder: D20; G32; L23; L26; O33
Publicerad version

Collaborative Innovation Blocs and Antifragility Niklas Elert och Magnus Henrekson


Vi menar att teorin om innovativa samarbetsblock är ett värdefullt verktyg för forskare inom institutionell och evolutionär ekonomi, eftersom innovationsprocesser kräver olika färdigheter som måste kombineras. Teorin ger dessutom policyrekommendationer som kan få ekonomin att utvecklas väl också i kärva ekonomiska tider.

Kärnan i samarbetsblocksteorin är att en innovationsprocess är samverkande till sin natur. En entreprenör som påbörjar ett innovationsprojekt kan bara lyckas genom att attrahera ett antal kompletterande färdigheter som finns i det innovativa samarbetsblocket. Framgångsrika innovationer kommer alltså till stånd när bärare av olika ekonomiska färdigheter sammanförs. Förutom entreprenörer rör det sig om uppfinnare, finansiärer i tidiga och sena skeden, nyckelpersonal och kunder.

Recept för en antifragil ekonomi
Om var och en av dessa färdigheter förekommer i tillräckligt stor omfattning, ökar sannolikheten att samarbetsblocket är antifragilt – begreppet lanserades av statistikern och författaren Nicholas Nassim Taleb och innebär att något inte bara uthärdar oreda, störningar och skador, utan faktiskt blir bättre och starkare under sådana förhållanden (kroppens immunförsvar är ett exempel).

Förvisso kommer det alltid att finnas samarbetsblock som blir sårbara till följd av ekonomisk omvandling, men om många samarbetsblock i ett land är antifragila är sannolikt också landets ekonomi som helhet antifragil. Det är en värdefull egenskap hos ett ekonomiskt system.

Policyrekommendationer
I artikeln presenterar vi diagnostiska verktyg för att avgöra om innovativa samarbetsblock är antifragila. Vi ger även rekommendationer för hur det institutionella ramverket kan främja antifragilitet med avseende på sex områden: rättssäkerhet och ägande, beskattning, sparande och investeringar, inträde till och utträde från marknader, socialt skydd samt humankapitalutveckling.

Teorin om det innovativa samarbetsblocket gör det möjligt för forskare att ge policyrekommendationer som gör att samarbetsblocken, och i förlängningen ekonomin som helhet, kan utvecklas väl också i kärva ekonomiska tider.


IFN Working Paper nr 1306, "Collaborative Innovation Blocs and Antifragility", är författat av Niklas Elert och Magnus Henrekson, båda Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Vill du veta mer? Kontakta Magnus Henrekson, magnus.henrekson@ifn.se, eller Niklas Elert, niklas.elert@ifn.se

Niklas Elert

Kontakt

Tel: 0703-902751
niklas.elert@ifn.se

Magnus Henrekson

Kontakt

Mobil: 070 222 97 00
magnus.henrekson@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se