Working Papers 2020

All ny forskning presenteras i ett working paper (wp) där målgruppen i första hand är andra forskare. Alla wp från senare år är författade på engelska, men från 2006 finns även en svensk sammanfattning. Ett wp innehåller vanligtvis forskning som kommit så långt att den är färdig att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för granskning och eventuell publicering.


1327. General Revealed Preference Tests of Weak Separability and Utility Maximization with Incomplete Adjustment

Per Hjertstrand, James L. Swofford och Gerald A. Whitney

Nationalekonomiska modeller utgår oftast från en representativ agent som antas maximera nyttan av varor, tjänster och finansiella tillgångar. Ett grundläggande antagande i dessa modeller är att hela ekonomin kan delas upp…


1326. CEO Health and Corporate Governance

Matti Keloharju, Samuli Knüpfer och Joacim Tåg

Vi visar att vd:ar i genomsnitt har bättre mental och fysisk hälsa än medelsvensken. Trots detta har var tredje vd en fysisk diagnos och var tolfte en mental. God hälsa är en förutsättning för att nå och…


1325. Price Dynamics of Swedish Pharmaceuticals

Aljoscha Janssen

Ekonomisk teori förutspår lägre priser på marknader där konkurrensen är större, men i vissa läkemedelsmarknader har istället motsatsen gällt. En förklaring till detta är att patienter har…


1324. Income Elasticities Without Parameters

Per Hjertstrand

Att beräkna inkomstelasticiteter d.v.s. hur efterfrågan av en vara eller tjänst påverkas av en förändring av inkomsten, är viktigt för att kunna tolka resultaten i nationalekonomisk forskning. Denna uppsats…


1323. Do Corrupt Local Governments Inhibit Entrepreneurship? A Contextual Analysis of Start-Ups in Swedish Municipalities

Emanuel Wittberg och Gissur Erlingsson

Mycket har skrivits om vikten av gott lokalt företagsklimat för ekonomisk utveckling. Samtidigt har forskning om korruption och entreprenörskap fokuserat på korruption i staten och i mycket liten utsträckning rört korruption…


1321. A Rationalization of the Weak Axiom of Revealed Preference

Victor H. Aguiar, Per Hjertstrand och Roberto Serrano

Ett centralt begrepp inom nationalekonomisk forskning är hypotesen om att konsumenter agerar rationellt. Denna uppsats analyserar och vidareutvecklar en välkänd procedur som kan användas för att testa om konsumenter agerar…


1320. Does a District-Vote Matter for the Behavior of Politicians? A Textual Analysis of Parliamentary Speeches

Andreas Born och Aljoscha Janssen

Vi undersöker om distriktsval påverkar tyska parlamentsledamöters beteende i förhållande till partilinjen. Vi finner att distriktsvalda ledamöter inte skiljer sig från sina partikamrater som valts genom partilistor…


1319. Making a Market: Infrastructure, Integration and the Rise of Innovation

David Andersson, Thor Berger och Erik Prawitz

Vi visar hur det svenska järnvägsnätet bidrog till Sveriges omvandling från ett fattigt jordbruksland till ett av världens mest innovativa länder. Genom att järnvägen länkade samman företag och uppfinnare…


1318. ‘Two Gentlemen Sharing’: Rental Discrimination of Same-Sex Couples in Portugal

Filipe Rodrigues Gouveia, Therese Nilsson och Niclas Berggren

Vi har genomfört ett experiment på den portugisiska hyresmarknaden för lägenheter för att undersöka om diskriminering av samkönade par förekommer. Resultaten visar att manliga par utsätts för…


1317. Switching Costs, Brand Premia and Behavioral Pricing in the Pharmaceutical Market

Aljoscha Janssen

Konsumenter föredrar ofta att köpa kända varumärken även när billigare alternativ av liknande kvalitet finns tillgängliga. Denna uppsats identifierar de faktorer som bidrar till att patienter väljer läkemedel…


1316. Money for Nothin’ – Digitalization and Fluid Tax Bases

Mårten Blix och Emil Bustos

Digitaliseringen innebär att vi konsumerar och producerar varor och tjänster på nya sätt, men skattesystemet har inte följt utvecklingen. Flera länder redan har infört en digital skatt och därmed ökat…


1315. The Role of the Weighted Voting System in Investments in Local Public Education: Evidence from a New Historical Database

Erik Lindgren, Per Pettersson-Lidbom och Björn Tyrefors

​Före 1862 hade den jordägande klassen den politiska makten i socknarna. 1862 ändrades de politiska spelreglerna och antal röster bestämdes av beskattad inkomst. Den politiska makten försköts därmed från…


1314. International Jurisdiction over Standard-Essential Patents

Henrik Horn

Innehavare av patent som krävs för att kunna uppfylla en industriell standard, s.k. standard-essentiella patent, är ofta förpliktade att göra dessa tillgängliga till ”rimliga” villkor. Denna studie belyser…


1313. Entrepreneurship Prompts Institutional Change in Developing Economies

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Produktivt entreprenörskap är avgörande för ett lands välståndsutveckling. Samtidigt påverkar lagar, regler och normer i vilken utsträckning entreprenörskapet kanaliseras på ett sätt som är…

EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

eu-och-teknologiskiftet-(1).gif


Hur kan EU dra nytta av teknologiskiftet? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, EU och teknologiskiftet. Två kapitel i årets upplaga är skrivna av IFN-forskare.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se