Working Paper No. 1321

A Rationalization of the Weak Axiom of Revealed Preference

Analys och ny tolkning av en metod för att testa konsumenters rationalitet

Publicerad: 26 februari 2020Antal sidor: 63Nyckelord: Consumer choice; Revealed preference; Maximin rationalization; Nonconvex preferences; Reference-dependent utility; Law of demandJEL-koder: C60, D10

A Rationalization of the Weak Axiom of Revealed Preference Victor H. Aguiar, Per Hjertstrand och Roberto Serrano


Ett centralt begrepp inom nationalekonomisk forskning är hypotesen om att konsumenter agerar rationellt. Denna uppsats analyserar och vidareutvecklar en välkänd procedur som kan användas för att testa om konsumenter agerar rationellt utan antagandet att deras konsumtionsval uppfyller vissa kriterier.

I nationalekonomisk teori antas ofta att konsumenter nyttomaximerar, vilket ar synonymt med att konsumenter agerar rationellt. Om en konsument nyttomaximerar så innebär detta att konsumentens preferenser är så kallat transitiva. I förenklade termer betyder detta att om individen föredrar att konsumera exempelvis ett äpple framför en apelsin men en apelsin framför en banan, så måste konsumenten också föredra att konsumera ett äpple framför en banan. Empiriska data över konsumtionsval visar dock att konsumtionsval ofta inte är transitiva.

I stället har forskare föreslagit en alternativ teori för att analysera hur konsumenter väljer varor utan att implicit anta att valen är transitiva. Denna teori har applicerats på en rad olika områden och är mycket användbar för att undersöka varför konsumenter gör de val som observeras i empiriska data. Den amerikanske ekonomen Paul Samuelson föreslog en metod for att testa denna teori på empiriska data. Han kallade sin metod för ”det svaga axiomet”.

Ny tolkning av axiomet

Denna uppsats analyserar teoretiskt det svaga axiomet i detalj och ger det en ny tolkning. Vi visar att axiomet i själva verket testar en ofullständig version av teorin om transitiva konsumtionsval. Det framgår också att axiomet inte kan användas for att förutsäga framtida konsumtionsval. Uppsatsen föreslår olika sätt att modifiera axiomet, så att det testar den fullständiga teorin om transitiva konsumtionsval. ​


IFN Working Paper nr 1321, “A Rationalization of the Weak Axiom of Revealed Preference”, är författat av Victor Aguiar, University of Western Ontario, Per Hjertstrand, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Roberto Serrano, Brown University. Vill du veta mer? Kontakta Per Hjertstrand, per.hjertstrand@ifn.se.


Referens:

Aguiar, Victor H., Per Hjertstrand and Roberto Serrano (2020), "A Rationalization of the Weak Axiom of Revealed Preference". IFN Working Paper No. 1321. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics.​

Per Hjertstrand

Kontakt

Tel: 08 665 4557
per.hjertstrand@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se