Working Paper No. 1325

Price Dynamics of Swedish Pharmaceuticals

Samverkan mellan företag på den svenska läkemedelsmarknaden

Publicerad: 18 mars 2020Antal sidor: 42Nyckelord: Pharmaceutical pricing; Dynamic oligopoly; State dependence; Price cyclesJEL-koder: D43; I11; L13; L40

Price Dynamics of Swedish Pharmaceuticals Aljoscha Janssen


Ekonomisk teori förutspår lägre priser på marknader där konkurrensen är större, men i vissa läkemedelsmarknader har istället motsatsen gällt. En förklaring till detta är att patienter har varumärkespreferenser när de köper läkemedel. Denna uppsats visar att priser kan användas för att identifiera tyst samverkan mellan företag på denna marknad.

Läkemedel som saknar patent utsätts för så kallad generisk konkurrens. Ett rimligt antagande på sådana läkemedelsmarknader är att konkurrensen leder till prissänkningar på kort sikt samt låga priser på lång sikt i avsaknad av kostnads- och efterfrågechocker. Den senaste tidens utveckling runt om i världen har dock lett till att dessa prediktioner ifrågasatts, då priser för många generiska läkemedel har stigit kraftigt.

I uppsatsen diskuterar jag förklaringar till de heterogena mönster som finns i prissättningen för vissa läkemedel i Sverige. Den svenska läkemedelsmarknaden är strikt reglerad – på efterfrågesidan återbetalas patienter för det billigaste tillgängliga generiska läkemedlet och på utbudssidan sätts läkemedelspriser av tillverkarna en gång per månad.

Den svenska läkemedelsmarknaden erbjuder således en unik möjlighet att förstå orsakerna bakom olika prissättningsmönster. Mot bakgrund av detta studerar jag hur företag på denna marknad använder prissättning för att ingå i så kallad tyst samverkan.

Varumärkespreferenser leder till samverkan i prissättning
Jag utvecklar en dynamisk oligopolmodell där företag upprepade gånger konkurrerar med priser. Modellen visar att företagens tålamod och patienternas vanor och preferenser kan bidra till att två företag tyst samverkar i syfte att höja vinster när de förändrar sina priser. Samverkan mellan två företag är mest sannolik på marknader med två konkurrenter, men kan även ske på marknader med tre konkurrenter.

I det senare fallet kan ett av företagen utnyttja patienter med varumärkespreferenser medan de två andra företagen samverkar. En tillräckligt hög bas av patienter med varumärkespreferenser leder till ökade vinster för samtliga tre företag.

Empiriskt stöd för teorin
Modellens viktiga antaganden verifieras empiriskt. Monopolföretag ändrar inte sina priser, medan prisvariationen är högre på marknader med fler än en konkurrent. Majoriteten av företag som erbjuder den billigaste produkten den ena månaden höjer dessutom sitt pris på varan nästkommande månad.

Ett roterande prismönster mellan två företag är som mest sannolikt på marknader med endast två och tre konkurrenter. Prisskillnaden mellan företag som tyst samverkar är dock högre på marknader med tre konkurrenter jämfört med två. På efterfrågesidan visas det att patienter håller sig till sina vanor och har preferenser för vissa läkemedelsmärken, vilket har effekter på företagens marknadsandelar.

Slutligen utnyttjar jag variationen i patienters vanor, för att visa att modellen fungerar både för konkurrenskraftiga marknader och när företag tyst samverkar.


IFN Working Paper nr 1325, ”Price Dynamics of Swedish Pharmaceuticals”, är författat av Aljoscha Janssen, Singapore Management University och Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Vill du veta mer? Kontakta Aljoscha Janssen på e-post: aljoscha.janssen@gmail.com.


Referens:

Janssen, Aljoscha (2020), "Price Dynamics of Swedish Pharmaceuticals". IFN Working Paper No. 1325. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics. 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se