Working Paper No. 1327

General Revealed Preference Tests of Weak Separability and Utility Maximization with Incomplete Adjustment

Ny metod för att gruppera varor och tjänster

Publicerad: 25 mars 2020Antal sidor: 41Nyckelord: Aggregation; Incomplete Adjustment; Revealed Preference; Weak SeparabilityJEL-koder: C14; C60; D01; D10; E40

General Revealed Preference Tests of Weak Separability and Utility Maximization with Incomplete Adjustment Per Hjertstrand, James L. Swofford och Gerald A. Whitney


Nationalekonomiska modeller utgår oftast från en representativ agent som antas maximera nyttan av varor, tjänster och finansiella tillgångar. Ett grundläggande antagande i dessa modeller är att hela ekonomin kan delas upp i olika sektorer som sedan analyseras enskilt. Denna uppsats föreslår en ny metod för att gruppera varor och tjänster i olika sektorer.

En ekonomi består av produktion och konsumtion av varor och tjänster. Enligt grundläggande nationalekonomisk teori har individer och ekonomiska agenter olika preferenser över dessa varor och tjänster. Frågan om varor och tjänster kan delas in i olika grupper – d.v.s. att ekonomin kan delas in i olika (del-) sektorer – har flera olika implikationer för teoretisk såväl som empirisk nationalekonomisk forskning.

Denna uppsats introducerar en ny empirisk procedur för att testa om en viss mängd varor kan grupperas och därmed utgöra en sektor i en ekonomi. Från ett övergripande empiriskt perspektiv ger metoden möjlighet att analysera vissa specifika delar av ekonomin utan att man behöver ha tillgång till information och data över dess övriga sektorer. Från ett makroekonomiskt perspektiv ger resultaten av att tillämpa metoden på empiriska data möjlighet att skatta efterfrågan och utbud av finansiella tjänster och tillgångar. Detta kan till exempel användas för att prognostisera penningutbud och inflation.

Data från USA och Spanien
Proceduren tillämpas på två olika sorters data. I den första tillämpningen undersöks data över offentlig och privat konsumtion, finansiella tjänster och tillgångar i USA. Vi finner att konsumtionsvaror och fritid kan grupperas och därmed analyseras enskilt. Dessutom visar vi att icke-varaktiga varor och tjänster utgör en separat grupp och därmed uppfyller de villkor som finns för att kunna betraktas som ett aggregat.  Vidare finner vi stöd för smala grupper av finansiella tillgångar i USA. I den andra tillämpningen undersöks detaljerade konsumtionsdata från drygt 3 000 spanska hushåll. Enligt våra resultat bildar varaktiga varor en egen sektor i ekonomin.


IFN Working Paper nr 1327, "General Revealed Preference Tests of Weak Separability and Utility Maximization with Incomplete Adjustment”, är författat av Per Hjertstrand, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), James Swofford, University of South Alabama och Gerald Whitney, University of New Orleans. Vill du veta mer? Kontakta Per Hjertstrand, per.hjertstrand@ifn.se.


Referens:

Hjertstrand, Per, James L. Swofford and Gerald A. Whitney​ (2020), "​General Revealed Preference Tests of Weak Separability and Utility Maximization with Incomplete Adjustment". IFN Working Paper No. 1327. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics.

Per Hjertstrand

Kontakt

Tel: 08 665 4557
per.hjertstrand@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se