Working Paper No. 1328

Homogeneity, Returns to Scale and (Log)Concavity

Ett verktyg för att lättare analysera företagens produktion

Publicerad: 30 mars 2020Antal sidor: 4Nyckelord: Homogeneity; Returns to scale; Rho-concavityJEL-koder: D21

Homogeneity, Returns to Scale and (Log)Concavity Per Hjertstrand


I nationalekonomisk forskning används ofta produktionsfunktioner för att beskriva relationen mellan de insatsvaror som används av företaget och den kvantitet av varor eller tjänster som företaget producerar. Denna uppsats visar matematiskt att ett företags produktionsfunktion antar en speciell form under vissa antaganden.

En produktionsfunktion beskriver den matematiska relationen mellan kvantiteten av insatsvaror som ett företag använder och kvantiteten av varor eller tjänster som företaget producerar. Oftast antas att en produktionsfunktion är kvasikonkav, vilket innebär att företaget producerar minst lika mycket av att blanda två olika korgar av insatsvaror som det producerar från varje enskild korg av insatsvaror. Ofta antas även att ett företag producerar under ökande (minskande) skaleffekter, vilket innebär att om företaget ökar antalet insatsvaror så producerar företaget proportionerligt mer (mindre) än ökningen av insatsvarorna.

Företag producerar under mer restriktiva antaganden
I flera nationalekonomiska läroböcker bevisas det matematiskt att en kvasikonkav produktionsfunktion under minskande skaleffekter är konkav. I denna uppsats kompletterar vi detta välkända resultat och bevisar att en kvasikonkav produktionsfunktion under ökande skaleffekter är logkonkav. En funktion som är logkonkav uppfyller starkare villkor på dess form än om funktionen endast är kvasikonkav, vilket gör analyser av sådana funktioner enklare i praktiken.


IFN Working Paper nr 1328, "Homogeneity, Returns to Scale and (Log)Concavity”, är författat av Per Hjertstrand, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Vill du veta mer? Kontakta Per Hjertstrand, per.hjertstrand@ifn.se.


Referens:

Hjertstrand, Per (2020), "Homogeneity, Returns to Scale and (Log)Concavity". IFN Working Paper No. 1328. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics.

Per Hjertstrand

Kontakt

Tel: 08 665 4557
per.hjertstrand@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se